Likviditeten må ivaretas i alle ledd i byggenæringen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Likviditeten må ivaretas i alle ledd i byggenæringen

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup ber Statsbygg fremskynde utbetalinger. Samme prinsipp bør gjelde for kredittid gjennom hele verdikjeden, mener Treindustrien.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Kommunalministeren uttaler i media i dag at han har bedt Statsbygg betale sine regninger før forfall, og oppfordrer alle statlige og kommunale virksomheter til å gjøre det samme. Dette som et målrettet tiltak for å bedre bedrifters likviditet, skriver Treindustrien i en pressemelding.

– Skal tiltaket ha funksjon må samme praksis flyte nedover i verdikjeden. Produsenter av byggevarer opplever press fra sine kunder, eksempelvis byggevarekjeder, om stadig lenger kredittider. Dette medfører akutte likviditetsutfordringer i industrien, som kan stoppe hele næringen, sier administrerende direktør i Treindustrien Heidi Finstad

– Produsentene har ikke robusthet til å være bank for resten av verdikjeden. Dersom et ledd klapper sammen, så kan hele verdikjeden kollapse, sier Finstad.

En samlet byggenæring har sendt innspill til Regjeringen med forslag til tiltak rettet mot byggenæringen for å håndtere koronasituasjonen. Et av forslagene er innføring av kredittid på maks 30 dager.

– Det er flott at Kommunal- og moderniseringsministeren nå tar grep knyttet til kredittid der stat og kommune er kunden. Det gir også et ansvar for at dette håndteres gjennom hele verdikjeden i byggenæringen for å avhjelpe likviditetskrisen og kredittrisiko, sier Finstad.