Mange ville bli «Skogens brannvoktere» - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Mange ville bli «Skogens brannvoktere»

Til tross for dårlige værmeldinger ble det mye folk og stor aktivitet på Skogbranndagen på Sognsvann i Oslo 22. mai. Barna fikk prøve seg som brannslokkere og teste annet utstyr som brann- og redningsetaten bruker […]

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Skogen er viktig for mange. Den er viktig som inntektskilde for skogeierne og skognæringen, men representerer også en stor verdi som turområde, karbonbinder, byggemateriale og energikilde.

Hele 9 av 10 skogbranner startes av menneskelig aktivitet. Klimaendringer gir dessuten økende skogbrannfare framover, og en stor skogbrann kan ødelegge viktige skog- og rekreasjonsområder og dessuten være en tragedie for både mennesker, dyr og planter.

Fordi skogen er så viktig, og fordi det får så store konsekvenser når skogen brenner, startet 20 aktører fra skognæringen og innen brann- og beredskap i fjor arrangementet «Skogbranndagen 2015». Hit kom det anslagsvis mellom 6000 og 8000 besøkende, noe som gjorde at man satset på å gjenta arrangementet også i år.

For å bli en Skogens brannvokter må derfor barna som deltar, kunne gjengi tre enkle slagord som alle representerer viktige forebyggende tiltak i skogen. De tre slagordene som man må kunne gjengi er:

«Pass på at de voksne:
• Bruker ild i skogen bare når det er lov (dvs. mellom 15. april og 15. september)
• Bruker godkjent bålplass
• Slukker bål og grill med masse vann».

Foto: Åsmund Lang
Helene Frølich (9 år) og Juli Lindahl (6 år) er to av de stolte barna som kan kalle seg selv «Skogens brannvoktere».

– Tanken bak kampanjen er at de unge brannvokterne skal spre kunnskapen til resten av familien og samtidig kunne passe på litt ekstra når familien senere i sommer er på tur i skog og mark. Vi ønsker ikke å rette noen streng pekefinger mot noen, og håper folk skal ha en fin opplevelse i skogen, men gir samtidig noen nyttige kjøreregler for hva som er fornuftig og god atferd i forhold til å bruke ild i skogen, sier Kjetil Løge. Han er markedssjef i forsikringsselskapet Skogbrand, som koordinerer Skogbrandagen på vegne av de 20 aktørene som deltar i dette arrangementet.

– Hovedmålet med Skogbranndagen er således å gjøre folk oppmerksom på brannfaren og de store skadene på verdier og natur som en skogbrann representerer. Skogbranndagen markerer starten på en holdningskampanje som løper gjennom hele sommeren. Hoveddelen av kampanjen kjøres gjennom sosiale medier. I tillegg lages det skogbrannmateriell som kan settes ut i skogen ved ekstrem skogbrannfare. Materiellet er tilgjengelig for skogeiere med skog som benyttes mye av allmenheten. Når man vet om farene er det også enklere å vite hva man selv kan gjøre for å unngå å starte en skogbrann når man er på tur i skogen, sier Løge.

Hovedmålet med Skogbranndagen er således å gjøre folk oppmerksom på brannfaren og de store skadene på verdier og natur som en skogbrann representerer. Kjetil Løge.

 

Foto: Åsmund Lang
Bendik Nielsen (11 år, t.v.) og Carl Kristian Kleppa (10 år) får prøve seg som brannmenn med brannslange.

Arrangørene anslår at oppslutningen i år ble omtrent som i fjor, noe de er svært fornøyd med, da værmeldingene for dagen ikke var de aller beste.
Heldigvis ble det ikke så fuktig som mange kanskje hadde fryktet, og alle deltakerne så ut til å kose seg med å se og prøve alt rundt brannbiler og utstyr som brann- og redningsetatene hadde kjørt fram for å vise.

Mange syntes også det var spennende å se brann- og redningsmannskaper i aksjon, blant annet med å redde en person som hadde falt ut av en båt. I tillegg til opplevelsene fra brann- og redningsetatene var det lagt opp til mange andre aktiviteter for barna og familiene. De kunne blant annet delta på ansiktsmaling, tegnekonkurranse, snekre plankehytte, gå en natursti med innlagte skogsaktuelle spørsmål og lære om alt det rare man kan lage av skog- og treprodukter.
På grunn av det dårlige været greide dessverre ikke brannhelikopteret å komme seg til Sognsvann i år, men selv om dette nok var hovedattraksjonen for mange av dem som kom, så det ikke ut til å legge særlig demper på interessen for Skogbranndagen.

 

Foto: Åsmund Lang
Familien Nysveen med Håkon (7 år), Henrik (3 år) og mamma Hanne og pappa Harald ble imponert over alt hva skog og tre faktisk kan brukes til da de besøkte skogbrukets stand.

Skognæringen var representert med flere av sine institutter og organisasjoner som via stands og utstillinger markedsførte skogbruket som en viktig næringskjede i Norge.
Norges Skogeierforbund, Statskog og Norskog har sammen laget en egen «skogscene» hvor fokus var på skogens rolle som næringskjede og hvordan treet kan brukes til å lage en rekke ulike produkter. – Alt som kan lages av olje kan vi også lage av tre, fortalte administrerende direktør Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund i forbindelse med lanseringen av den nye utstillingen til skognæringen.

 

Foto: Åsmund Lang
Landbruksminister Jon Georg Dale gjestet Skogbranndagen. Han var opptatt av at alle må ta vare på de mange verdiene vi har i skogen.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale fikk æren av å foreta den offisielle åpningen av skognæringens utstilling. Han understreket også de store verdiene og ressursene som finnes i skogen, og at skog og trær kan brukes til veldig mye rart.

– Derfor er det viktig at vi gjør så godt vi kan med å ta vare på skogen, og særlig om sommeren når det kan være tørt er det viktig at vi forsøker å unngå skogbranner, understreket statsråden. Med seg på scenen til å foreta den nokså uhøytidelige åpningen av utstillingen hadde ministeren de to barna Hermann Vestli og Helena Frølich.

Det er viktig at vi gjør så godt vi kan med å ta vare på skogen. Særlig om sommeren når det kan være tørt, er det viktig at vi forsøker å unngå skogbranner.» Jon Georg Dale.

 

Se flere bilder fra dagen under:

Foto: Åsmund Lang
Det var mange ulike aktiviteter for barna på Skogbranndagen. Når man hadde sett nok av brannbiler og -utstyr, var det for eksempel mulig å få ansiktsmaling. Her er det Hedda Dove Sørhaug (7 år) som forvandles til en kanin i ansiktet.

 

 

 

Foto: Åsmund Lang
Rikke Jacobsen (3 år) likte seg veldig godt bak styret på den tøffe ATV-en. Storebror Jonas gleder seg til å prøve, bare Rikke blir ferdig.

 

Foto: Åsmund Lang
Brann- og redningsetatene hadde store mannskaper og mye utstyr på plass for å gjøre dette til en allsidig og spennende dag for alle som deltok på Skogbranndagen 2016.

 

 

 

 

Foto: Åsmund Lang
Mange lot seg imponere over stigebilen, som ble demonstrert på Sognsvann. Man kan ikke ha høydeskrekk om man skal være med opp.

 

 

 

Foto: Åsmund Lang
Å prøve seg som en ekte brannslokker ved å holde slangen og sprute vann ut over Sognsvann var noe av det flest barn syntes var morsomt. Her er det Tobias Konda (2 år) som får prøve seg,
mens pappa Michal Konda passer på at alt går riktig for seg.