Midler til skogbruk over Landbrukets utviklingsfond for 2021 - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Midler til skogbruk over Landbrukets utviklingsfond for 2021

Det ble ingen store endringer i årets LUF-fordeling for 2021.

Norges Skogeierforbund er blant en av partene som blir invitert med i drøftingsmøte når fordeling av LUF-midler over jordbruksavtalen skal gjennomføres. Nå er fordelingen avklart, og den blir som følger.

20202021
TiltakMill. kronerMill. kroner
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket204 204
Vegbygging, taubane og hest113109
Skogkultur og andre tiltak8387
Øremerkede miljøtiltak88
Kystskogbruket66
Skogbruksplanlegging med miljøregisteringer3232 
Kompetansetiltak1515
Skogkurs1414
Velg Skog11
SUM257257

Som vi ser av fordelingen, er mye uendret. Kun mindre justeringer er gjort for veibygging og skogkultur.

Årets situasjon har forståelig nok gjort det vanskelig å håpe på noen store endringer i LUF-potten, så vi sier oss fornøyd med at nivået er opprettholdt med noen justeringer.

Ingeborg Anker-Rasch, rådgiver i Norges Skogeierforbund

LUF-midlene fordeles blant annet via kommunene, som gir tilskudd via NMSK-forskriften. Midlene er derfor viktige, da de bidrar til et aktivt skogbruk.