Ministeren inviterte til samtale om skognæringen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Ministeren inviterte til samtale om skognæringen

Startskuddet har gått for det etterlengtede dialogforumet for skog- og trenæringen. – Dette er unikt og veldig viktig for næringa, sier Olav Veum, styreleder i Norges Skogeierforbund.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

– Nå har vi fått en arena for å sitte sammen og tenke høyt. Det er veldig positivt for næringa at vi får så tett dialog med Landbruks- og matdepartementet, og i tillegg en kobling mot de øvrige departementene for å jobbe for det beste for skogen. Dette er noe helt nytt, sier Olav Veum, styreleder i Norges Skogeierforbund.

Det var Landbruks- og matminister Olaug Bollestad som inviterte næringen til et første møte i Dialogforumet denne uken. Målet er tettere koblinger i og mellom aktørene i hele verdikjeden.

– Jeg ønsker å få til en reell dialog med næringen fra min side, og i tillegg legge til rette for dialog innad i næringen. I dag har vi lagt en plan for videre fremdrift og vi har satt ned ulike arbeidsgrupper som skal se på ulike utfordringer i næringen, sier Bollestad.

En bredt sammensatt gruppe fra skog- og trenæringen møtte minister Olaug Bollestad.

Bredt forum

Alle aktørene i næringskjeden var representert i forumet, samt utdannings- og forskningsinstitusjoner.

Det aller første møte ble brukt til innspill fra de ulike interessene i arbeidsgruppa, og det ble lagt opp til konkret oppfølging frem mot neste møte som arrangeres på vårparten.

– Jeg har ikke spikret et opplegg for møtene våre, men er interessert i å lytte og å skape en god dialog. Nå har vi satt ned noen arbeidsgrupper som jobber videre frem mot neste møte. Målet på sikt er blant annet å se på hvordan virkemiddelapparatet jobber, og om det er skrudd sammen på rett måte. I tillegg skal vi se nærmere på innovasjon, forskning og utdanningsbehov, sa Bollestad.

– Dette er en svært positiv start. Vi ser en svært god vilje til fremdrift fra ministerens side, sa Bente Løvenskiold, næringspolitisk sjef i Norskog, etter møtet.

– Vi må også husket på at dette arbeidet gjøres i en viktig tid for skognæringa. Vi har allmenhetens øyne på skogbruket, sa Eva Skagestad, direktør for Skogbrukets Kursinstitutt.

Strategidokumentet «Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling» ble lagt fram på Moelven 12. mars 2018.

Etablering av et dialogforum var et hovedtiltak som ble beskrevet i dokumentet. Se dokumentet i lenke på siden.