Mot rekordår for hogst og priser - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Mot rekordår for hogst og priser

Blir det gode driftsforhold resten av året kan 2018 bli et rekordår både når det gjelder total avvirkning og tømmerpris. Det viser tall fra Landbruksdirektoratet.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Gjennomsnittsprisen for tømmer var i september 426 kroner per kubikkmeter, dette er 18 prosent høyere enn samme tid i fjor. Avvirkningen ligger hittil i år på samme nivå som i 2017, til tross for lavere aktivitet under tørken i sommer. Totalt er det avvirket 8,2 mill. m3 tømmer til nå i 2018, av dette er 2,4 mill m3 tømmer avvirket i tredje kvartal. Det melder Landbruksdirektoratet.

Stor etterspørsel etter trelast både på hjemmemarkedet og på eksportmarkedet gjør at tømmerprisene har økt fra et allerede høyt prisnivå, og særlig markant har økningen vært for massevirke.

‐  I skognæringen er man vant med at prisene varierer med konjunkturene, men sjelden har vi opplevd en slik markant prisoppgang som den vi nå ser på massevirke, sier seksjonssjef Per Guldbrand Solli i Landbruksdirektoratet.

Prisen for massevirke fra gran og furu øker med henholdsvis 42 og 48 prosent i forhold til samme periode i fjor. Til sammenligning økte gjennomsnittsprisen for skurtømmer av gran og furu med 7,5 og 3,4 prosent.

I juli er aktiviteten i skogen normalt lav på grunn av ferieavvikling, i år er sommerhogsten i tillegg påvirket av den ekstreme tørken.

Tallene viser at dette snur i september, og at hogsten øker i forhold til fjoråret. Blir det gode driftsforhold resten av året kan 2018 blir et rekordår både når det gjelder total avvirkning og tømmerpris.

‐ Skogen representerer et tilskudd til økonomien for de som måtte være rammet av tørken i jordbruket denne sommeren, kommenterer Solli.

Tradisjonelle skogfylker i innlandet har stått for det meste av økt avvirkningen, dette følger samme  mønster som tidligere år.

Illustrasjon: Landbruksdirektoratet