Nå kommer de store, urbane treprosjektene - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Nå kommer de store, urbane treprosjektene

Interessen for bruk av tre i store boligprosjekter og næringsbygg øker. En ny, urban trearkitektur er under utvikling. ‐ Vi ser dette blant annet i Oslo, Trondheim og Stavanger sier professor Marius Nygaard ved Arkitektur- […]

Av: Knut Werner Lindeberg Alsén
access_time Publisert

‐ Gjennombruddet for bruk av massivtre i store studentboligprosjekter ses nå også på Kringsjå i Oslo. Her er 350 hybler i byens høyeste trebebyggelse med inntil 10 etasjer snart ferdige. Vi ser at erfaringene fra studentboligene overføres til det større og mer krevende, ordinære boligmarkedet. Store og høye bolig- og næringsbygg med tre som hovedmateriale er under planlegging og bygging både i Oslo, Trondheim og Stavanger. Dette forteller Marius Nygaard, professor på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).

‐ OBOS inviterte i vår til arkitektkonkurranse om en boligblokk på åtte etasjer i massivtre på Manglerud i Oslo. Helen & Hard Arkitekter vant med et prosjekt som viser variasjonsmulighetene i massivtre. De har også, i samarbeid med SAAHA Arkitekter, tegnet SR-banks hovedkontor i Finansparken Bjergsted i Stavanger. En nyskapende trekonstuksjon er et arkitektonisk hovedtema i dette prosjektet.

‐ I Trondheim bygger Veidekke ut Lillebyen, et stort boligområde i privat regi. Her vil de videreutvikle massivtreløsningene fra studentboligene på Moholt. NCC bygger «Valle Wood» som med 6800 kvadratmeter og sju etasjer blir Oslos første, høye næringsbygg i tre. Søyler og bjelker i limtre bærer dekker i massivtre som får påstøp av betong. Lund & Slaatto Arkitekter og Oslotre deltar i prosjekteringen. Utviklingen av nye byggesystemer og ny trearkitektur skjer raskt, og er svært interessant sier Nygaard.

‐ Christoph Dünser fra Hermann Kaufmann arkitekter i Østerrike har ledet utformingen av mange av kontorets treprosjekter. De kombinerer industriell innovasjon og høy arkitektonisk kvalitet. Dünser forteller om prosjekter og erfaringer på den 5. nasjonale konferansen om Trearkitektur som holdes 15. november i Oslo. Her vil også Dan Zohar presentere Haugen/Zohars treposjekter, blant annet ungdomsboligene som fikk NALs arkitekturpris i 2017. Vi ser frem til diskusjon om viktige temaer sier Nygaard.

‐ Som del av forskningsprosjektet «Wood Be Better» har AHO holdt en serie masterkurs der studentene har utviklet trearkitektur i typiske og krevende bysituasjoner. Kursene har fått stor søkning og mange har valgt å jobbe videre med tre også i diplomoppgavene. Interessen for trearkitektur er stor også på NTNU og Bergen Arkitekthøgskole, og skolene må samarbeide om å utvikle undervisning og forskning understreker Nygaard.

De som vil høre foredragene og se et utvalg av studentprosjektene arkitektskolene kan besøke den 5. nasjonale konferansen for trearkitektur som går av stabelen 15. november på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Konferansen har etablert seg som det nasjonale møtestedet for alle som er opptatt av dagens og morgendagens fremragende norske trearkitektur.

Som del av årets konferanse inviterer arrangørene deltakerne og foredragsholdere til å gi innspill til den nye arkitekturpolitikken som er under utforming. Dette handler om treets rolle i den nye politikken, og innspillene vil under konferansen gis til Næringsdepartementet via Design og arkitektur Norge (DOGA).

I år har alle utdanningsinstitusjonen som underviser i arkitektur blitt medarrangører av konferansen. Under arrangementet er det satt av god tid til å presente nye studentprosjekter fra alle skolene. Daglig leder Aasmund Bunkholt i Trefokus mener at i fremtiden må utdanningen legge til rette for økt samhandling mellom de ulike fagene og profesjonene innen byggenæringen.

Studentprosjekt Arkitekthøgskolen i Oslo 2017: Fleksible boliger i massivtre på Manglerud i Oslo. Illustrasjon: Ola Mo og Peder Strand

Den 5. nasjonale konferansen for trearkitektur retter seg mot aktører i hele verdikjeden som har grenseflate mot bruk av tre i arkitektonisk sammenheng, det være seg arkitekter, rådgivere, utførende, byggherrer, eiendomsutviklere, ulike aktører i skognæringen, studenter, forskningsmiljøer og nasjonale og lokale myndigheter.

Konferansen arrangeres i et samarbeid mellom Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Bergen Arkitekthøgskole (BAS), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Norske arkitekters landsforbund (NAL), Arkitektbedriftene i Norge og Norsk Treteknisk Institutt og Trefokus (teknisk arrangør).

Du finner lenke til konferanseprogrammet og påmelding oppe til høyre.