Nasjonal pris til møbelfabrikken The Plus - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Nasjonal pris til møbelfabrikken The Plus

Tenk Tre har kåret Vestre sin møbelfabrikk «The Plus» til Månedens trebygg i februar.

Ved bruk av tre har møbelprodusenten Vestre realisert ambisjonen om å bygge en fabrikk for fremtiden. Den finner du midt i skogen på Magnor i Innlandet.

«The Plus» er den største investeringen i norsk møbelindustri på flere tiår, og fabrikken skal fungere som et utstillingsvindu for Vestres møbelproduksjon. Her produseres utemøbler av tre og stål som sendes til hele verden.

– The Plus er verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk, og det er en bygning som skaper en høyeffektiv produksjon. Samtidig som den skal være et vindu og en brobygger mellom samfunnet og industrien, forteller Øyvind Bjørnstad som jobber som leder for strategi og bærekraft i Vestre.

OMGITT AV FURUTRÆR: Skogen er beholdt så nær bygget som overhodet mulig. Under bygging var det et mål å ha minst mulig fotavtrykk og påvirkning på omgivelsene. Foto: Wordup Projects

Utformet som et plusstegn

Fabrikken er tegnet av det verdenskjente arkitektkontoret BIG Bjarke Ingels Group og selve bygningen er utformet som et plusstegn. Fabrikken har fire produksjonsområder som alle utgjør en av vingene i bygget: Colour Factory, Assembly, Wood Factory og Warehouse. De fire vingene er bygget av limtredragere med 24 meter fritt spenn. Hver fløy vender ut mot, og er i direkte kontakt, med skogen.

– Fabrikken er designet for å skape en åpen og effektiv arbeidsflyt og med veldig høyteknologiske produksjonslinjer. Det er et premiss for å kunne produsere i Norge siden det er høye kostander knyttet til arbeidskraft. Denne fabrikken beviser at vi kan være konkurransedyktige selv om vi produserer i Skandinavia, forteller Bjørnstad.

Vestre har som mål å være verdens mest bærekraftige møbelprodusent. Med skandinavisk design og nordisk furu møblerer de verden med fargesprakende benker, bord og stoler. Foto: Wordup Projects

Internasjonalt forbildeprosjekt

Den bærende konstruksjonen til fabrikken er satt oppi massivtre. Trekonstruksjonen er et norsk-svensk samarbeid mellom Woodcon i Brumunddal, Moelven og Stora Enso i Värmland, noe som har gitt kortreiste materialer.

Totalt er det gått med 2700 kubikkmeter limtre og massivtre i fabrikken. Bruken av tre er med på å redusere byggets klimagassutslipp betydelig, og The Plus har 55 prosent lavere klimagassutslipp enn en konvensjonell fabrikk.

Les hele saken om The Plus på tenktre.no.

Om Tenk Tre

Tenk Tre er et initiativ fra en rekke bedrifter og organisasjoner på tvers av hele verdikjeden i norsk skog- og trenæring. Sammen ønsker de å vise hvordan skog og tre kan bidra i det grønne skiftet.

Hver måned velger redaksjonen i Tenk Tre ut et trebygg i Norge som vi mener fortjener ekstra oppmerksomhet. Byggene har ulike funksjoner og er fra forskjellige steder i landet.

Blant 12 månedsvinnere kåres til slutt Årets Trebygg.