Nasjonal pris til Våler skole og aktivitetshus - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Nasjonal pris til Våler skole og aktivitetshus

Tenk Tre har kåret Våler skole og aktivitetshus til Månedens trebygg i mars.

Med materialer fra skogene i kommunen og lokale leverandører, har Våler i Solør bygget ny skole, nytt aktivitetshus og bibliotek.

Byggene er plassert mellom Glomma og Våler sentrum og sto ferdige i 2021. Skolen, aktivitetshuset og biblioteket er tre nye selvstendige bygninger.

– Gjennom sin utforming, arkitektur og felles materialbruk med dominerende bruk av tre, danner disse en sammenhengende og identitetsskapende helhet i Våler, forteller næringssjef Arild Lande.

NASJONAL PRIS: Fra venstre: Arild Lande i Våler kommune, næringssjef, elevrådsrepresentanter Signe Vingeng Bjervamoen og Sander Brynh og rektor Aasmund Aaseth.

Lokale leverandører og produkter

Våler i Innlandet er en av landets største skogkommuner og 90 prosent av arealet er dekket av skog. Her ligger Norges største sagbruk, Moelven Våler, og sponplatefabrikken Forestia. Det var derfor helt naturlig å bruke lokale leverandører da kommunesenteret skulle utvides.

– Vi er en tre-kommune, og det ønsket vi også at de nye byggene skulle gjenspeile.

Skolen, aktivitetshallen og biblioteket har trekonstruksjoner fra lokalt tømmer. Fasader og interiør er også laget av furu fra regionen. Vinduskarmene og vindussystemene, som ofte byggesav alu-kasseprofiler, er i Våler erstattet av limtre, noe som gir rommene varme og stofflighet.

I samarbeid med Moelven Limtre AS ble det brukt tre fra Moelvens sagbruk i prosjektet. Byggene er kledd i malmfuru, og råstoffet er hogd og hentet ut fra skogene som ligger innen en radius på 60 kilometer fra byggeplassen. Kledningen krever lite vedlikehold og har langt levetid.

– For oss er dette prosjektet sirkulærøkonomi i praksis. Her i området har vi hele verdikjeden innen skog- og trenæringen, og vi ønsker å vise hvordan tre er bærekraftig over tid, forteller Lande.

FASADE: Utvendig er byggene kledd i malmfuru som vil gråne med tiden. De tjukke trespilene har ikke bare en estisk funksjon, men fungerer også som solavskjerming. I forkant ser du bygget som inneholder bank, kulturskole og bibliotek. Rasmus Norlander

Vegger av sponplater

Veggene på skolen er satt opp av sponplater fra Forestias fabrikk, som ligger bare seks kilometer unna. Lande forteller at det er første gang sponplater, altså treplater laget av sagflis, er brukt i et offentlig bygg.

– Norge er smekkfullt av skoler og kontorer med gipsvegger, men vi ønsket å utfordre dette. Siden sponplater ikke er blitt brukt på denne måten før, var det mye innovasjon og produktutvikling i prosjektet. Vi hadde et tett samarbeid med leverandør og entreprenør for å sikre at platene oppfyller krav til for eksempel innemiljø og brannsikkerhet.

Han håper kommunens erfaringer også kan inspirere andre til å velge tre fremfor gips.

– Gipsen er trygg og god, men vi opplever at vi har lykkes med å gjøre sponplater til et bra og reelt alternativ.

Les hele saken om landets mest kortreiste skolebygg på tenktre.no.

Om Tenk Tre

Tenk Tre er et initiativ fra en rekke bedrifter og organisasjoner på tvers av hele verdikjeden i norsk skog- og trenæring. Sammen ønsker de å vise hvordan skog og tre kan bidra i det grønne skiftet.

Hver måned velger redaksjonen i Tenk Tre ut et trebygg i Norge som vi mener fortjener ekstra oppmerksomhet. Byggene har ulike funksjoner og er fra forskjellige steder i landet.