Norge blir sjef for de nordiske skogeierorganisasjonene - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Norge blir sjef for de nordiske skogeierorganisasjonene

‐ Vi ser at vårt nordisk samarbeid gir gode resultater, sier styreleder i Norges Skogeierforbund, Olav A. Veum.

‐ Det er viktig å ivareta det nordiske skogbrukets interesser, ikke minst på EU-nivå. Vi ser stadig at EU kommer med en rekke forslag og reguleringer som kan slå uheldig ut for nordisk skogbruk, som for eksempel forslaget fra EU-kommisjonen om hvordan skogen skal regnes inn i klimaregnskapet (LULUCF), sier Veum.

Nordens Skogeierorganisasjonens Forbund (NSF) holdt sitt årsmøte i september, og da skiftet også lederskapet. Olav A. Veum har nå tatt over sjefsrollen etter danskene, som var vertskap for årets møte i Roskilde.

Sørger for representant i Brussel

I mange år har de nordiske skogeierorganisasjonene gått sammen om støtte til en representant i Brussel, som også bidrar til den europeiske skogeierorganisasjonens (CEPF) arbeid. Finske Meri Siljama har denne stillingen nå, og hun gjør en god jobb med å ivareta våre interesser.

Europa-parlamentet har fattet et vedtak som gjør at konsekvensene av LULUCF forhåpentligvis ikke blir så negative for oss som først fryktet.

‐ Vi er ikke i mål, men avstemningen er et skritt i riktig retning. EUs ministerråd skal diskutere saken 13. oktober, og etterpå skal det forhandles mellom EU-parlamentet, ministerrådet og EU-kommisjonen. Det endelige vedtaket kan bli avgjørende for om vi kan få brukt mer av skogens ressurser i klimakampen og skapt ny grønn industri, understreker Veum.

‐ Vi ser nå konkrete resultater av innsatsen på nordisk nivå. EU-parlamentets vedtak om LULUCF hadde ikke skjedd uten innsatsen fra våre representanter i Brussel, sier Veum. I året som kommer vil vi full oppmerksomhet om dette, og om forslaget om å innføre bærekraftskriterier for fast biomasse (REDII). Det norske lederskapet ønsker også å løfte fram skogens avgjørende rolle i klimasammenheng, understreker Veum.