Norwegian Wood Cluster får Arena-status - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Norwegian Wood Cluster får Arena-status

Vi er på rett veg, sier Gudmund Nordtun, administrerende direktør i Glommen-Mjøsen Skog, som er med i Norwegian Wood Cluster.

Gjennom Arena-programmet vil Norwegian Wood Cluster (NWC) få et årlig tilskudd til innovasjonsdrift, samt faglig oppfølging, og oppkobling på ulike miljøer og muligheter i norsk næringsliv. NWC blir nå en del av en eksklusiv gruppe klynger som har denne støtten fra Innovasjon Norge. Arena-programmet er en annerkjennelse av NWCs arbeid og potensialet til medlemmene.

Viktig for trenæringen i Innlandet

– Dette har vi jobba for lenge, og det er stas at vi nå får denne annerkjennelsen for jobben vi gjør og det vi som klynge ønsker å skape for våre medlemmer og for samfunnet, sier klyngeleder Knut Skinnes.

– Dette beviser at klyngen, og medlemmene, har et stort potensial og kan stå i front i utviklingen av nye norske og bærekraftige arbeidsplasser. Dette er et viktig moment for hvordan vi skal skape morgendagens løsninger og fremme trenæringen i Innlandet, landet og verden forøvrig, sier Skinnes.

Et kvalitetsstempel

Administerende direktør Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog synes dette er gledelige nyheter: 

– Glommen Mjøsen Skogs motivasjon for klyngesamarbeidet er at vi ser at et sterkt industriledd og sterke verdikjeder er helt avgjørende for å få størst mulig verdi ut av skogråstoffet fra eierne våre. Klynger trigger utviklingskraft og samhandling, sier Gudmund Nordtun. 

– Vi er råvareleverandører inn i verdikjeder som bruker tømmer. Vårt bidrag til å øke etterspørselen og sikre avsetning er gjennom å utvikle sterke og innovative bedrifter. NWC er nå den sentrale satsingen på dette området, og at Innovasjon Norge nå setter sitt kvalitetsstempel på NWC og støtter opp om utviklingen, er viktig. Vi er på rett veg, sier Nordtun.