Ny konferanse om skogforskning - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Ny konferanse om skogforskning

NIBIO har i samarbeid med Skogtiltaksfondet, Utviklingsfondet for skogbruket og Skogbrukets Verdiskapingsfond gleden av å invitere til «formidlingskonferanse FoU Skog» mandag 12. og tirsdag 13. juni 2023.

Det er stor aktivitet på FoU-sektoren innenfor skognæringen, og på konferansen vil resultatene fra forskningen gjøres tilgjengelig for alle som er interessert. Deltakerne vil få innblikk i mange av de prosjektene som er gjennomført de siste årene. Hovedfokus er på klassiske skogbruksspørsmål, og på agendaen står både større Forskningsrådsprosjekter og flere av de noe mindre fondsfinansierte prosjektene.

Målet er å i felleskap bidra til å få omsatt den nye kunnskapen til praktisk nytte – både for skogeiere og storsamfunnet.

Arrangementet vil gå over to dager (lunsj til lunsj), med mulighet for et fagseminar på Integrert plantevern i skogplanteproduksjon etter lunsj tirsdag. Arrangørene håper flest mulig også benytter muligheten til sosialt og faglig samvær med felles middag og muligheter for videre diskusjoner utover kvelden.

Prioriterte tema i 2023:

  • NFR prosjektet Precision
  • NFR prosjektet Marcsman
  • NFR prosjektet Climate Smart Forestry
  • Tema: Skogressurser, tilvekst og hogst
  • Tema: Skogbehandling
  • Tema: Biologisk mangfold
  • Tema: Planteforedling og gjenvekst
  • Fagseminar «Integrert plantevern i skogplanteproduksjon»