Ny PEFC Skogstandard trer i kraft - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Ny PEFC Skogstandard trer i kraft

Fra 1.mars 2023 gjelder ny norsk PEFC Skogstandard. Det blir økt fokus på framtidsskogen og skjerpede krav for å sikre artsmangfoldet og friluftslivet lokalt.

Bak den nye skogstandarden ligger historisk bred deltakelse blant femten organisasjoner av skogeier-, miljø- og friluftslivsinteresser. Norsk PEFC Skogstandard omfatter mange miljømessige, sosiale og økonomiske hensyn for å sikre et bærekraftig skogbruk. I praksis er alt norsk skogbruk og tømmer sertifisert gjennom denne ordningen. Det kommer en rekke endringer og forbedringer i den nye versjonen.

– Min oppfordring til alle i det operative skogbruket er å sette seg godt inn i den nye standarden og oppdatere sin kompetanse ved å ta kurs i den nye skogstandarden, sier daglig leder i PEFC Norge, Thomas Husum.

Nytt e-læringskurs

Skogkurs har på oppdrag fra Norges Skogeierforbund og Norskog utviklet et e-læringskurs i regi av Skogskolen. Kursheftet i norsk PEFC Skogstandard er også oppdatert. Jan Gaute Lie, rådgiver i Norges Skogeierforbund, forteller at kursopplegget lanseres 15. mars.

– E-læringskurset består av ulike kapitler. Hvert kapittel inneholder flere kravpunkter med tilgrensende tematikk, for eksempel biologisk mangfold. Hvert enkelt kapittel introduseres med en film, med påfølgende teori og avsluttes med en passeringstest. Passeringstestene må bestås for å få fullført kurset og utdelt et digitalt kursbevis.

– Dette er en målrettet og effektiv måte å bygge kompetanse, samt å dokumentere kompetanse. Målgruppen for kurset er entreprenører, skogbruksledere og skogeiere, forklarer Lie.

Kurset er tilgjengelig for alle via www.skogkurs.no. Eiere av Skogskolen, som for eksempel skogeiersamvirkene, vil også sende ut kurset til de som har sitt daglige arbeid i skogen.

Etter endt kurs skal du:

  • Kjenne til bakgrunnen for etableringen av Norsk PEFC Skogstandard, og om skogsertifisering generelt.
  • Han kunnskap om skogeiernes forvalteransvar og hvordan man planlegger og driver et bærekraftig norsk skogbruk.
  • Ha kunnskap om standardens kravpunkter og de praktiske tilpasninger som kreves for å gjennomføre skogbrukstiltak.
  • Forstå hvordan man tar hensyn til biologisk mangfold, kulturhistoriske verdier og verdier knyttet til friluftsliv og opplevelse.

– Det er veldig gledelig å se at det er stor motivasjon og vilje til å ta tak i den nye standarden, og etterleve den på en god måte. Det er gledelig å se at sertifikatholderne er godt i gang med opplæring som for eksempel innen lukkede hogster, sier Thomas Husum i PEFC Norge.

Sindre Løken fra Røsåsen Skogsmaskiner viser hva man må tenke på når man hogger i et område med kulturminner.