Ny sjef i Mjøsen: - Mulighetene er der nå! - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Ny sjef i Mjøsen: - Mulighetene er der nå!

Steffen Skolseg er ny sjef i Mjøsen Skog. – Vi må stå for noe vi kan identifisere oss med. Godt teamarbeid er sentralt for å få god saksbehandling og derigjennom gode beslutninger, sier han.

Av: Roar Ree Kirkevold
access_time Publisert

Steffen Skolseg kommer fra stillingen som administrerende direktør i Strand Unikorn og var styrets førstevalg til tilsvarende stilling i Mjøsen Skog.

– Omløpstiden er lang i skogbruket, men jeg må virkelig si at mulighetene er der nå. Klimautfordringene løses ikke uten aktiv bruk av skogressursene, så nå har vi et mulighetsvindu vi må benytte, sier Steffen Skolseg.

– Vi må få den posisjonen vi fortjener innenfor klimaet. Skog-klima-verdiskaping henger sammen, hevder han.

Skolseg har alltid vært interessert i skogbruk og perioden hvor han og broren kjøpte (og kjørte) en lassbærer på 1990-tallet var lærerik for ham. Den erfarne lederen omtales som en positiv og motiverende leder som skaper engasjement, arbeidsglede og innsats rundt seg.

– I Innlandet er vi ikke flinke nok til å samarbeide, og vi er for beskjedne til å få fram våre budskap i Oslo. Det gjelder på flere områder – også innenfor skogsektoren, sier han til Mjøsens hjemmesider.

– Vi må presentere vårt behov mer offensivt, og vi må stå sammen. Det er da vi får størst gjennomslag, avslutter han.