Nytt forslag til refinansiering av Norske Skog - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Nytt forslag til refinansiering av Norske Skog

Onsdag ettermiddag (11. oktober) la styret for Norske Skogindustrier ASA fram et nytt forslag til redningspakke for det gjeldstyngede selskapet. Går ikke kreditorene med på disse betingelsene innen kl 17.00 torsdag 19. oktober, varsler styret […]

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Etter at styret i Norske Skog ASA la fram sitt første «siste tilbud» til kreditorene mandag 18. september, har det pågått intense forhandlinger om styrets forslag. Kreditorene (obligasjonseierne), som er delt i to hovedgrupper: den ene de «sikrede kreditorene» med pant i selskapets verdier, og de «usikrede kreditorene». Den siste gruppen – de usikrede kreditorene – risikerer å tape alt dersom selskapet går konkurs, og var også de som var minst tilgodesett i det opprinnelige forslaget fra Norske Skog ASA.

Det var særlig de usikrede kreditorene som var misfornøyd med styrets første forslag, og som har kjempet en innbitt kamp for å få mer ut av å bli med på en rekapitalisering av selskapet.
I går (onsdag 11. oktober) la derfor styret fram et nytt forslag til løsning. Her skal de usikrede kreditorene være noe mer tilgodesett enn i det opprinnelige forslaget.

Alle obligasjonseierne har nå fått frist fra styret i Norske Skogindustrier ASA til torsdag 19. oktober med å akseptere dette siste forslaget. Blir ikke forslaget vedtatt, truer styreleder Christen Sveaas å slå selskapet konkurs.

Ifølge Dagens Næringsliv (12.10.17) har enkelte av de usikrede kreditorene allerede avvist å godta forslaget. Hvorvidt det dermed blir nye dragkamper og nye forhandlinger gjenstår med andre ord å se.

En eventuell konkurs av morselskapet, Norske Skogindustrier ASA, vil i utgangspunktet ikke bety at de to norske papirfabrikkene i henholdsvis Skogn i Trøndelag og Halden blir lagt ned. Etter all sannsynlighet vil de sikrede kreditorene ved en konkurs av morselskapet (Norske Skogindustrier ASA) overta datterselskapet (driftsselskapet – Norske Skog AS) og drifte blant annet de to norske fabrikkene videre. Dette hevder Sven Ombudstvedt, tidligere konsernsjef i Norske Skogindustrier ASA, som nå representerer gruppen av de sikrede kreditorene.

access_time Sist oppdatert