Nytt kurs i PEFC Skogstandard - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Nytt kurs i PEFC Skogstandard

Det nye kurset i Norsk PEFC Skogstandard er nå klart. Norges Skogeierforbund og Norskog har vært prosjekteiere, mens Skogkurs har vært prosjektleder og prosjektgjennomfører.

– Dette kurset er obligatorisk for skogeiere som hogger selv, eller skogeiere som administrerer egne drifter, entreprenører, skogsarbeidere og ansatte hos gruppesertifikatholdere, altså tømmerkjøperne, sier rådgiver i Norges Skogeierforbund, Jan Gaute Lie.

– Å undertegne enigheten i ny Norsk PEFC Skogstandard sammen med de andre partene, er det samme som å undertegne en kontrakt. Et svært viktig element i å oppfylle denne kontrakten, er å bygge kompetanse, sier Lie som legger til at kompetanse rommer veldig mye.

– Det er kunnskap, det bidrar til å forstå, det utvikler ferdigheter, og ikke minst – det videreutvikler våre holdninger og verdier.

Nye regler for skogbruket

Fra 1. mars trådte det altså nye regler i kraft for hvordan skogbruket i Norge skal drives på en bærekraftig måte. Nå inneholder Norsk PEFC Skogstandard 30 kravpunkter. Dette er regler alle som jobber i eller med skog må forholde seg til. Det blir blant annet økt fokus på framtidsskogen og skjerpede krav for å sikre artsmangfoldet og friluftslivet lokalt.

– Det er for eksempel et tydelig mål om å øke andelen lukket hogst som et alternativ til flatehogst, særlig i områder som er mye brukt av friluftslivet, sier Thomas Husum, daglig leder i PEFC Norge.

Thomas Husum i PEFC Norge og Anna Lena Albertsen i Skogkurs fra lanseringen av kurset 15. mars. Foto: May-Sylvi Skinnerlien.

Digitalt kurs

Det er beregnet at kurset vil ta i overkant av åtte timer, men det kan gjennomføres stykkevis og delt på PC`n eller nettbrettet. Underveis i kurset vil det komme passeringstester som må bestås. Kompetansebevis tildeles digitalt etter gjennomført og bestått kurs.

– Det har vært viktig å få frem hvorfor disse reglene er viktige, og å gi en god oversikt over kravpunktene fordelt på ulike emner. Vi har brukt mye bilder og filmer for å skape god læring for de ulike målgruppene, sier prosjektleder ved Skogkurs, Anna Lena Albertsen.

Utviklingen av kurset har vært et stort og komplekst prosjekt, med en forholdsvis ny teknologisk infrastruktur.

– Samspillet mellom Skogkurs og eierne har også vært upåklagelig, avslutter Jan Gaute Lie fra Skogeierforbundet som ønsker alle lykke til med viktig kompetansebygging i tida som kommer.

Kurset, og andre relevante kurs, finner dere på www.skogskolen.no