Nytt spill om Norske Skog - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Nytt spill om Norske Skog

Industrikonsernet Aker har nå kastet seg inn i kampen om framtiden til Norske Skogindustrier. Sammen med det internasjonale hedgefondet Oceanwood ønsker Aker å kjøpe opp driftsselskapet med dagens sju fabrikker. Får Aker gjennomslag betyr det […]

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Det var i går (23. nov.) at Aker-konsernet slapp nyheten om at de, i samarbeid med det internasjonale hedgefondet Oceanwood, ønsker å kjøpe opp driftsselskapet Norske Skog AS for å overta de sju fabrikkene, inkludert de to norske i Skogn og Halden.

Norske Skog AS er et datterselskap av Norske Skogindustrier ASA, og uten inntjeningen og verdiene som ligger i driftsselskapet, har konsernet lite verdier igjen. Styret i morselskapet, med Christen Sveaas i spissen, varslet derfor i går at Norske Skog ASA trolig vil bli slått konkurs i løpet av kort tid dersom datterselskapet blir solgt ut.

Dagens Næringsliv og E24, som er to av de norske finansmediene som har fulgt den finansielle kampen rundt Norske Skog ASA tett, beskriver i sine omtaler av situasjonen om en prosess der Aker og Oceanwood blant annet har kjøpt opp deler av den sikrede gjelda i selskapet. Målet med dette har angivelig å få en maktposisjon blant de sikrede kreditorene, og å bruke denne til å utløse et salg – i form av en auksjon – av datterselskapet med de sju fabrikkene. Dette har foregått de siste ukene, mens styret i Norske Skog har vært i sine forhandlinger rundt en rekapitalisering av hele konsernet.

Hvorvidt en slik auksjon blir den endelige løsningen, og hvorvidt det i så tilfelle blir Aker og Oceanwood som vinner den auksjonen, er i øyeblikket ikke endelig avklart. Skulle det bli løsningen, er omtalen i de norske mediene at Aker og Oceanwood, at de to selskapene får kjøpt den mest verdifulle delen av selskapet og kan videreføre den lønnsomme driften av fabrikkene, uten å dra med seg den høye gjelden som har preget konsernet i flere år. Samtidig vil etter all sannsynlighet morselskapet altså gå konkurs.

Dagens styre i Norske Skog ASA, uttalte seg i en pressemelding i går positiv til en løsning slik Aker og Oceanwood skisserer.

Styreleder i styret i morselskapet, Christen Sveaas utdyper sitt syn, i en e-post til E24, der han skriver at han som aktiv skogeier er opptatt av at vi har skogindustri i Norge og at han er glad for at Norske Skogs operative enheter får solide og pengesterke eiere for framtida.

Eilif Due, som er styreleder i ALLSKOG, sitter også i Norske Skog ASA sitt styre. Til Skog.no sier Due at verken han eller resten av styret ble veldig overrasket over at det kom et forslag om en slik løsning på situasjonen i selskapet. Samtidig innrømmer Due at timingen overrasker ham. – Vi i styret var i tett dialog blant annet med Oceanwood, og mente vi var svært nær en frivillig løsning for rekapitalisering, slik at vi kunne unngått en konkurs for morselskapet, forteller han.

Også Due seg positiv til en slik løsning som Aker og Oceanwood har skissert. Han understreker at han ikke har innsikt i hvilke industrielle eller forretningsmessige planer Aker og Oceanwood har for en slik overtakelse, men sier følgende til Skog.no.

‐  Vi i styret jobbet med en plan A som i hovedsak gikk på en restrukturering av gjelden, men den løsningen som foreslås nå var også inne som en mulig plan B hos oss.

‐  Hva vil dette komme til å bety for de to fabrikkene i Norge, tror du?

‐  Jeg håper og tror dette vil kunne være bra for hele driftsvirksomheten og kanskje særlig de to norske fabrikkene. Jeg har tro på at Aker kan bli en god industriell eier og bidra med både kapital og industriell kompetanse, noe som vil være viktig for den videre utviklingen av selskapet i framtiden, sier Due.

Selv om Due mener det fortsatt gir god avkastning for de norske fabrikkene å produsere papir, er han også tydelig på at det selskapet som overtar driftsselskapet, også bør være en langsiktig eier med et industrielt mål om å investere for å ta produksjonen over fra nokså ensidig papirproduksjon, til å skaffe virksomheten flere bein å stå på. Selskapet trenger å utvide produktspekteret med nye produkter basert på trefiber som innsatsfaktor. Det er mye kompetanse og gode prosessuelle initiativ i de to norske fabrikkene, men det vil også koste en del i investeringer å få til et skifte, spår Due.

‐  Gitt at et salg av datterselskapet blir den endelige løsningen, er det da gitt at styret i konsernet vil melde oppbud og styre mot en konkurs?

‐  Det er nok det aller mest sannsynlige scenariet i en slik situasjon ja. Nå skal vi i styret diskutere situasjonen og utspillet fra Aker og Oceanwood de nærmeste dagene, men jeg vil anta at vi melder oppbud av morselskapet en gang i løpet av de to kommende ukene, sier Due.

‐  Og en konkurs i selskapet betyr at alle aksjonærene, blant dem flere av skogeierandelslagene, taper sin aksjekapital i selskapet?

‐  En konkurs vil bety at både aksjonærene og de usikrede kreditorene blir sittende igjen med null ja. For oss i ALLSKOG, som jeg svarer for direkte, er dette en ventet situasjon. Selv om styret i Norske Skog forsøkte å få til en løsning hvor også aksjonærene og de usikrede kreditorene ville få tilbake noe, var dette i praksis bare smuler uansett i den store sammenhengen. I ALLSKOG er vi derfor allerede godt forberedt på at vi taper rundt 10 millioner kroner i aksjekapital i Norske Skog nå, sier han.

‐  Men, legger Due til, det viktigste nå er uansett at vi greier å sikre at det blir en industriell løsning som gjør at driften av de to fabrikkene i Norge fortsetter. Vi må forsøke å sikre oss garantier fra en eventuell overtaker, slik at selskapet kan opprettholde sine forpliktelser og betalingsevne blant annet til fortsatt virkeskjøp og andre forhold som sikrer den daglige driften av fabrikkene. Det er videre drift av de to fabrikker i Norge som sikrer norske skogeiere avsetning og framtidige inntekter, understreker Due.

I Norges Skogeierforbund hilses også en framtidig industriell løsning for de norske fabrikkene velkommen.

‐ Vi ønsker langsiktige industrielle eiere inn i Norske Skog som sikrer driften ved fabrikkene og som har vilje og evne til å virkelig utvikle selskapet, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund Erik Lahnstein (bildet til høyre).

‐ Det er positivt at en industriell aktør med finansielle muskler som Røkke kommer med full kraft. Det setter fortgang i prosessen med å få avklart selskapets videre skjebne, sier han videre.

‐ Det blir spennende å se om også andre aktører nå vil melde sin interesse. Det er veldrevne fabrikker der selve driften går med overskudd, spennende planer for nye utviklingsprosjekter og meget lojale og kompetente medarbeidere, sier Lahnstein.

Norges Skogeierforbund representerer 35.000 skogeiere og over 80 prosent av hogsten i Norge.

PS: Oppe til høyre har vi samlet noen av lenkene som omhandler situasjonen i Norske Skog fra næringsavisen E24, som publiserer sine artikler gratis på nett. Situasjonen følges også nøye av bl.a. Dagens Næringsliv og Kapital. Red.