Økt ramme til ungskogpleie - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Økt ramme til ungskogpleie

Det drysser mer penger over ungskogpleie i 2022, og skogeiere bør benytte seg av muligheten.

Med økte priser på gjødsel ser det ut til å bli mindre gjøslingsaktivitet i 2022. I tillegg har bevilgningen til klimatiltak i skog blitt styrket dette året. Landbruksdirektoratet har derfor fått anledning til å disponere disse midlene til andre formål, og i denne gangen prioriteres ungskogpleie. Landbruksdirektoratet kan melde om at dreier seg om ca. 20 millioner kroner, noe som kommer godt med i årets sesong.

Med andre ord er du i enda større grad garantert å få tilskuddsmidler til ungskogpleie, selv om aktiviteten skulle øke i kommunen din.

Har du planer om å gjøre ungskogpleie, så er det ingen grunn til å vente til neste år!