Distribusjon - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Distribusjon

Magasinet Skog distribueres til våre abonnenter gjennom både Posten og Helthjem. Det betyr at noen av våre abonnenter får bladet av egne bud, mens andre får det sammen med posten.

En vesentlig del av Magasinet Skog sitt opplag distribueres via selskapet Helthjem. Det betyr at mange av våre abonnenter vil få bladet levert av eget bud. Andre får bladet levert med Posten. Uansett hvem som leverer bladet skal det være navnet med abonnentens navn og adresse.

Omslaget som Magasinet Skog pakkes i kan nok se ut som plast, men det er IKKE plast. Derimot er dette en ny type biofilm som både er nedbrytbar i naturen og som kan komposteres. Derfor hører den hjemme i matavfallet eller hjemmekomposten – ikke blant returplasten.

Magasinet Skog vil bli levert selv om man stopper eller omadresserer avisen i ferier, men vår siste utgave før jul, påske eller sommerferie kommer normalt i god tid før de fleste tar ferie. Ønsker du likevel en stopp i leveransen av Magasinet Skog, må du ta kontakt med ditt skogeiersamvirke – det er deres medlemsregister som utgjør bladets abonnentliste.

Øvrige abonnenter kan kontakte Norges Skogeierforbund med en e-post til: post@skog.no.