Ønsker ulveinnspill fra juridiske miljøer - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Ønsker ulveinnspill fra juridiske miljøer

Klima- og miljødepartementet har vært i kontakt med en rekke ledende miljø- og folkerettsjurister ved landets universiteter og høyskoler for å få flere vurderinger av naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen i tilknytning til forvaltningen av ulv, skriver Nationen

Dette skjer som følge av at Stortinget har bedt regjeringen om å fremme en sak innen 10. mars 2017 om hvordan forvaltningen av ulv kan gjennomføres i tråd med Stortingets vedtak (i Innst. 330 S (2015-2016)), gjeldende lovverk og internasjonale konvensjoner.

Andre juridiske miljøer er også velkommen til å komme med innspill, eventuelt på oppdrag fra aktører med interesse i saken.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har også utvidet tidsrommet for lisensfelling av jakt til 31. mars.