Oppdatering om royalbehandlet kledning - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Oppdatering om royalbehandlet kledning

Utfordringene knyttet til brannklassifisering av royalbehandlet kledning skaper usikkerhet for mange aktører i byggenæringen. Nå har Kommunal- og moderniseringsdepartementet kommet med forslag til midlertidig løsning for bygg under oppføring.

Statssekretær Heid Karin Nakken møtte bransjeaktørene denne uken. Hun sier følgende til bygg.no:

– Vi ønsker å ha en god kontakt med en bred næring som på ulike måter har kommet i en vanskelig situasjon. Det finnes ingen trylleformel som løser opp i alle utfordringer med denne saken, men hovedformålet med møtet var å lufte et forslag til en del av en løsning. Det aller mest presserende, slik vi har oppfattet det, er at flere aktører ikke har fått på plass midlertidig brukstillatelse for sine prosjekter, noe som rammer flere parter. Vi ønsket derfor å komme med et forslag til en endring som kan hjelpe på denne situasjonen vi nå står oppe i, sier Nakken til Byggeindustrien.

Treindustrien er positive til initiativet fra regjeringen, og har spilt inn at det er viktig med god informasjon ut til kommunene så man får en god og enhetlig oppfølging.  Videre har Treindustrien tatt til orde for at det er ønskelig at KMD/DiBK kan bidra til å utarbeide en felles veileder for å gjøre analysearbeidet enklest mulig. Her kan man bygge videre på hjelpemidlene/oppskriftene Treindustrien og Boligprodusentene allerede har utarbeidet. 

Les mer om saken på bygg.no og treindustrien. no