Orientering om skogbeskatningen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Orientering om skogbeskatningen

Skatteetaten har laget en oversikt over spørsmål som ofte blir stilt i forbindelse med skogbeskatning.

Det har skjedd viktige endringer i skogbeskatningen både i 2016 og i 2017. I 2016 ble det gjort endringer i virksomhetbegrepet, og i 2017 ble gjennomsnittsligning opphevet og erstattet med tømmerkonto.

Skatteetaten har nå samlet de oftest stilte spørsmålene i en oversikt, Orientering fra skatteetaten. Her kan du blant annet lese om beregning av gjennomsnittsoverheng og gjennomsnittsunderheng ved overgang fra gjennomsnittsligning til tømmerkonto, eller om man kan ha én skogeiendom som er kapitalskog og én som er virksomhet dersom man har to driftsenheter.