Planterekord i skogen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Planterekord i skogen

Det plantes stadig mer skog i Norge. I 2016 ble det levert drøyt 35,4 mill. planter fra norske skogplanteskoler. Dette er en økning på 11 % i forhold til 2015, og en økning på over 50 % i forhold til nivået for 10 år siden.

Det norske Skogfrøverk samler produksjonsstatistikk fra norske planteskoler. Utviklingen de siste 10 årene er entydig: Planteaktiviteten øker år for år.

Økt skogkulturaktivitet er et næringspolitisk mål, og det er tydelig at skogbruket responderer sier daglig leder ved Det norske Skogfrøverk, Frode Hjorth.

I 2016 ble det levert 34,4 mill. granplanter fra norske skogplanteskoler. Det også levert ca. 0,6 mill. furuplanter, samt mindre partier av utenlandske treslag som sitkagran, lutziigran og edelgran. Edelgran går hovedsakelig til juletreproduksjon.

I 2016 var etterspørselen etter planter større enn det planteskolene klarte å levere. I tillegg antas det at det ble importert ca.4,8 mill. planter hovedsaklig fra Sverige. Det innebærer at det totalt sett ble plantet rundt 40 mill. planter i skogen i fjor, og det er over 80 % mer enn bunnåret 2005.

Fortsatt er det stykke igjen før nivået er på høyde med 1970- og 1980-tallet. Den gangen ble det plantet ut mellom 60 og 70 mill. planter hvert år.

‐ Vi opplever at det er en politisk forståelse av at skogbruket har en viktig rolle i klimapolitikken, samtidig som skogeierne ser at det er god investering å satse på planting, sier Frode Hjorth.