Positive tiltak i revidert nasjonalbudsjett - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Positive tiltak i revidert nasjonalbudsjett

Revidert nasjonalbudsjett ble presentert i dag, og der foreslås det flere tiltak som er av betydning for skognæringen.

Som varslet i forrige uke, foreslår regjeringen en tiltakspakke for skognæringen på 50 mill. kroner. Tiltakspakken legger opp til å vri mer av hogsten over mot tynning, slik at det blir tatt ut mer massevirke og mindre sagtømmer.

Det er spesielt viktig i disse tider å opprettholde aktivitet og verdiskaping i samfunnet. Tiltakspakken som regjeringen kommer med i revidert nasjonalbudsjett, vil bidra til dette. Det er allerede omdisponert betydelige beløp på Landbruks- og matdepartementets budsjett i forbindelse med endring av plantetilskuddet, så det var av stor betydning at det nå er friske midler som bevilges til tynningsdriftene, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Per Skorge.

Regjeringen foreslår flere generelle tiltak som det er verdt å merke seg:

  • Startavskrivninger for saldogruppe d øker fra 20 til 30 prosent for 2020
  • Arbeidsgiveravgiften reduseres med 4 prosent
  • Midlene som bevilges til utbedringer av flaskehalsprosjekter på fylkesvegen for tømmertransporten (gjerne omtalt som «Bruprogrammet») kan overføres til året etter. Det gir større forutsigbarhet.
  • Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) får fullmakt til å overskride budsjettet med inntil 50 millioner kroner ved skogbrann.