Redd skogen fra snøbrekk - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Redd skogen fra snøbrekk

Dersom du tynner skogen ned til rundt 200 trær per dekar før fem meters høyde, har du gjort det du kan for å unngå snøbrekk. – Usymmetriske stammer med tung snø og vind, kan gi […]

Av: Roar Ree Kirkevold
access_time Publisert

‐ Det kommer gjerne en snøvinter ala det vi opplevde i 2017-18 med 20 – 30 års mellomrom, sier senior prosjektleder Trygve Øvergård hos Skogkurs. Det er mye og tung snø som fryser fast i kronene med påfølgende vind som kan gi store skader i form av toppbrekk, stammebrekk eller rotvelt.

– Tell stammene som står igjen

Trygve Øvergård, Skogkurs.

‐ Ofte ser det fryktelig stygt ut etter slike hendelser, men likevel skal det mye til at det lønner seg å hogge alt og begynne på nytt, hevder han.

En gang ringte det en fortvilet skogeier til Øvergård og fortalte om mye snøbrekk i et bestand i hogstklasse 3 på eiendommen.

‐ Jeg foreslo at han skulle gå en ny tur i skogen for å telle stammer som sto igjen, istedenfor å fokusere på skadene. Etter denne turen så han at det var nok skog igjen til å fortsette omløpet. Slik er det ofte, sier Øvergård.

Tre biologisk forhold avgjør

Øvergård forteller at det særlig er tre biologiske forhold som gjelder etter snøskade.

‐ Dersom stammen knekker under den grønne krona, vil gjenværende stamme være død. Er det kvister med bar igjen, kan treet leve videre i mange år frem til bestandet skal hogges.

Toppråtesoppen, Stereum sanguinolentum, finnes overalt og etablerer seg i såret. Råten spres nedover i treet, og gjøre treet ubrukelig som skurtømmer.

Margborere og granbarkbiller

Furutrær og -topper som blir liggende, angripes den første våren av margborere, Tomicus, som legger egg i frisk furubark. Disse billene angriper normalt ikke stående furuskog, men de gjør skade ved at både foreldregenerasjonen og avkommene går opp i kronene og beiter på friskt bar. De angrepne trærne får redusert barmasse noe som fører til mindre fotosyntese og mindre tilvekst.

‐ Ulike arter av granbarkbiller, Scolytinae, vil angripe svekkede grantrær. De er farligere, sier Øvergård, for de kan fort også gå på stående granskog i nærheten.

Derfor er det greit å få ut skadd skog allerede første sesongen, men pass på eventuelle kjøreskader på gjenværende skog.

Forebygg gjennom ungskogpleie

Selv skogeiere styrer ikke været. – Men du forebygger aller best ved å gjøre alvor av å få til en ungskogpleie, sier Trygve Øvergård. Reduser antall trær til mellom 150 og 250 per dekar før trehøyden har nådd fem meter. Da styrker du trekronene og de utvikler seg og blir mer symmetriske.

For det er tung snø, vind og usymmetriske kroner som er den dødbringende kombinasjonen.

 

Du forebygger aller best ved å gjøre alvor av å få til en ungskogpleie. Trygve Øvergård