Rekordmange skog-jenter på Sønsterud neste år - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Rekordmange skog-jenter på Sønsterud neste år

Søknadsfristen til de videregående skolene går ut 1. mars, men allerede nå er det klart at Sønsterud får rekordmange jenter på Vg2 skogbruk fra neste skoleår.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Minst fire jenter har allerede søkt om opptak på Vg2 skogfag på Solør videregående skole, avdeling Sønsterud fra neste skoleår.

– Det er mange år siden det var så mange jenter på skogutdanningen her på skoen, forteller lærer og rådgiver, Bjørg Skybak.

Skog.no traff tre av de aktuelle jentene som har valgt å søke Vg2 skogbruk fra neste år, hhv. Tonje Myrene, Disa Christensen og Charlotte Reinhardtsen, i forbindelse med et faglig arrangement Glommen Mjøsen skog holdt på Sønsterud i går. De tre jentene går alle Vg1 naturbruk på Sønsterud i år, og var aldri i tvil om at det måtte bli skogbruk som førstevalg når de skulle velge spesialisering på Vg2.

Har fått prøve seg i skogen

– Skogfag virker interessant og her er det mye å lære. Vi har allerede i løpet av dette første studieåret vært en del ute i skogen og hogd med motorsag, for deretter å kjøre trærne ut med traktor og henger, forteller Tonje.

– Det er artig å lære alt fra hvordan man planter et tre, til å se det vokse opp og til slutt hogges, og hvordan det da kan brukes videre på så mange måter, supplerer Disa.

– Dessuten trenger vi skogen for å rense lufta og binde CO2, slik at vi får bedre klima, forklarer Charlotte.

Nye motorsager og skogsmaskiner

De tre jetene forteller at det også har fått kjøre litt skogssimulator, som skolen har flere av, og at de gleder seg veldig til neste år da de kan får prøve seg i ordentlige store skogsmaskiner. Solør vgs. avdeling Sønsterud var nemlig en av skolene som nå har gått til anskaffelse av flere og mer moderne skogsmaskiner for at undervisningen skal bli så realistisk og så nært opp til dagens krav og utstyr i skogbruket som mulig.

– Var satsingen på nye maskiner ved skolen viktig når dere skulle velge spesialisering på Vg2, spør vi de tre jentene?

– Det var veldig viktig, slår Tonje fast. – I løpet av året har vi både fått nye motorsager og en splitter ny hogstmaskin. Vi vil jo naturligvis ha best mulig undervisning når vi går på skolen her, slik at vi vet mest mulig om hva som møter oss når vi kommer ut i jobb. Da nytter det ikke å øve på utstyr som er helt avleggs, sier hun.

Ønsker flere jenter

Selv om søknadsfristen til de videregående skolen først går ut på søndag (1. mars), er det lovende tendenser for skogutdanningen på Sønsterud neste år. Totalt har allerede 20 elever søkt Vg2 skogbruk. Halvparten av disse kommer fra Vg1 naturbruk på Sønsterud, mens de øvrige har søkt seg til Sønsterud fra andre videregående skoler.

Selv om det altså kan bli kamp om plassene på skogbruksutdanningen neste år, regner alle de tre jentene Skog.no snakker med å komme inn.

– Vi har ganske gode karakterer, så det tror vi ordner seg, sier de unisont.

– Også må du skrive at vi på Sønsterud ønsker oss enda flere jenter, og også på de andre fagretningene på Vg2, smetter Bjørg Skybak inn, og henviser til at Sønsterud i tillegg til skogbruk kan tilby også Vg2 landbruk og gartnernæring med friluftsliv, samt Vg2 anleggsgartner og idrettsanleggsfag.