Rotevatn åpner ny tømmerkai - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Rotevatn åpner ny tømmerkai

Kvamen Tømmerkai i Fjaler åpner offisielt tirsdag 10. mars. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn vil stå for åpningen.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert
Sveinung Rotevatn. Foto: Stortinget.

I tillegg til den offisielle åpningen av selve kaia, blir det ei markering i kommunesenteret Dale, som ligger noen få kilometer fra selve kaia. Her vil Sveinung Rotevatn snakke om regjeringens satsing på bedre infrastruktur i skogbruket.

Jostein Sylta, som er daglig leder for Kvamen Tømmerkai, vil orientere om selve kaia. I tillegg blir det flere både hilsninger, flere faglige foredrag og kulturinnslag.

Både åpningen av kaia og markeringen i Dale 10. mars er åpen for publikum.

100-150 000 kubikk årlig

Kaifronten er på 84 meter, med et bakareal på ca. 5 dekar. Det er 8 meter dypt på det grunneste, og beregninger tilsier at kaia er bygd for å ta store skip, som kan frakte inntil 6000 kubikkmeter tømmer.

Kaia ligger i et av de mest skogrike områdene på Vestlandet. Det er anslått at det vil skipes ut minst 100 000-150 000 kubikkmeter tømmer årlig, noe som vil gjøre kaia til ei av de største tømmerkaiene langs kysten. Kaitomta er et tidligere utfylt område av masser fra tunnelbygging, som Statens vegvesen sto for.

Prosjektet har totalt fått 23 millioner kroner i statstilskudd, noe som utgjør i overkant av 70% av de totale kostnadene.