Satsing på syv nye kaier - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Satsing på syv nye kaier

Landbruksdirektoratet inviterer nå syv nye kaier til å utarbeide fullstendig søknad om tømmerkaitilskudd.

Invitasjonen går til Lierstranda i Buskerud, Eydehavn i Aust-Agder, Egersund og Saudasjøen i Rogaland, Granvin i Hordaland, Fjaler i Sogn og Fjordane og Risøyhavn i Nordland. Kaiene har et totalt investeringsbehov på nær 110 mill. kroner og et tilskuddsbehov på over 80 mill. kroner.

Tilskudd gis til utbygging og oppgradering av tømmerkaier.
I statsbudsjettet for 2017 er det lagt opp til at det kan benyttes 75 mill. kroner til tømmerkaier, hvorav 29 mill. kroner skal brukes i områder med sysselsettingsutfordringer.

Landbruksdirektoratet mottok 14 skisser som er vurdert i denne omgangen. I disse skissene er det signalisert et investeringsbehov på over 230 mill. kroner og et tilskuddsbehov på over 170 mill. kroner.