Senterpartiet med skogpakke - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Senterpartiet med skogpakke

Senterpartiet satser kraftig på skog og jordbruk i sitt alternative budsjett. Et av forslagene er oppretting av et grønt investeringsselskap for utvikling av teknologibedrifter.

I første omgang vil Sp sette inn 10 milliarder i investeringsselskapet. Investeringsmidlene regnes ikke inn som utgifter i statsbudsjettet.

– Det er en veldig stor sum. Det skal være et selskap som skal investere i grønne prosjekter og som har kapital til å gjøre det. Vår målsetting er at det skal være litt lavere avkastningskrav enn det man hadde i Investinor, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til Nationen.
Senterpartiets skogpakke på 368,6 millioner skal gå til:

  • Skogsbilveier og tømmerkaier 50 mill
  • Utbedring av flaskehalser 100 mill
  • Trebasert innovasjonsprogram 25 mill
  • Utviklingsprogram for skogbruket 3,6 mill
  • Skogplanting, gjødsling og planteforedling 50 mill
  • NIBIO 50 mill
  • Bioøkonomistrategi 50 mill
  • Ny bioøkonomiordning i IN til andre formål enn energi 40 mill