Shell støtter Biozin - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Shell støtter Biozin

Oljegiganten Shell går inn med midler til Biozin sitt arbeid for å utvikle og bygge fullskala anlegg for bioråolje i Åmli i Aust-Agder. – Svært viktig for fasen vi er inne i, sier Thomas Skadal […]

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Det er Shell som eier lisensen til teknologien Biozin skal bruke for å omdanne råstoff fra skogen til avansert bioråolje.

– At de nå kommer på banen med finansiell støtte sier mye om at de har tro på prosjektet vårt. Teknologien er ikke prøvd ut i et fullskala anlegg før, forteller administrerende direktør Thomas Skadal i Biozin Holding AS.

Avtalen går ut på at Shell skal støtte aktiviteter knyttet til forstudien i prosjektet til Biozin med penger, og selv om Skadal ikke ønsker å kommentere størrelsesordenen på støtten sier han at den er betydelig for fasen de nå er inne i.

Når forstudiet er ferdigstilt skal produksjonsanlegget som planlegges bygget i Åmli omdanne råstoff fra skog, som skogsrester og biprodukter fra sagbruk, til avansert andregenerasjons bioråolje.

Det første Biozinanlegget i drift vil kunne konvertere omkring 1000 tonn tørket biomasse per dag.

Bioråoljen  vil erstatte fossil råolje og skal raffineres til ferdigprodukter som bensin, flydrivstoff og diesel, før den distribueres som et langt mer miljøvennlig drivstoff.

– Biodrivstoff kan spille en viktig rolle i dekarboniseringen av luftfart, maritim- og tungtransport. Vi tror at samarbeid er nøkkelen til en vellykket overgang til et renere energisystem og vi er glade for å kunne bidra til Biozin Holding sin fremdrift i dette prosjektet, som kan bli en meget god mulighet til å anvende IH2-teknologien i en kommersiell skala, sier Andrew Murfin, direktør for Avansert Biodrivstoff i Shell i en pressemelding.

I løpet av forprosjekteringsfasen skal Biozin Holding videreutvikle grunnlaget for sin endelige investeringsbeslutning, samt for byggekontrakten for produksjonsanlegget.

– Vi jobber mot en investeringsbeslutning på et fullskalaanlegg i 2021, og at anlegget i Åmli starter produksjonen i 2024, sier Skadal.

Thomas Skadal er administrerende direktør i Biozin Holding AS.