Skog-Data feiret 50 år - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Skog-Data feiret 50 år

Skog-Data rundet tidligere i år 50 år i skogbrukets tjeneste. Få av dagens it-selskaper kan skilte med å ha vært med gjennom hele dataens tidsalder. Jubileet ble derfor feiret med utgivelse av jubileumsbok, festmarkering 8. […]

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Et it-selskap med 50 års historie – helt fra hullkort-tida til dagens nettbaserte løsninger, apper- og mobile enheter, hører med til sjeldenhetene. Et it-selskap, rettet mot en særskilt bransje, slik som skogbruket og treindustrien, og med 50 års historie, er rett og slett unikt. Derfor hadde Skog-Data invitert både dagens ansatte, tidligere ansatte og viktige pådrivere, samt eiere, kunder og andre gjester til en felles markering av jubileet den 8. desember.

Første del av markeringen var et lite fagseminar som tok for seg den nye plattformen VSYS Virkeshandel, som nå står på trappene til å rulles ut i markedet. VSYS Virkeshandel er grunnmodulen for innkjøp, salg og produksjon) i et helt nytt it-system som skal håndtere alle deler av virkeshandelen i skogbruket. En første modul, for flis, har allerede passert akseptansetesten og er i ferd med å bli tatt i bruk som pilot.

En ny modul for tømmer blir rullet ut tidlig på nyåret, og deretter skal systemet etter hvert suppleres med et integrert økonomisystem og et innmålingssystem. Når hele den nye verktøypakken VSYS Virkeshandel er faset inn, skal det erstatte VS90-systemet, som ble introdusert på midten av 1990-tallet, og som nå var modent, kanskje til dels overmodent, for utskiftning.

– Den nye virkesløsningen består av en frittstående modul for kjøp og salg av henholdsvis virke eller flis. Grunnmodulen vil utveksle informasjon med andre frittstående moduler for hogst/kjøring, transport og måling. All informasjon mellom modulene, i hele verdikjeden fra stubbe til industri, vil sendes som standardmeldinger, og alle aktører som er tilknyttet systemet får tilgang på sine egne data i en løsning for rapport og analyse. Gjennom et slikt integrert system er målet å kunne levere god styringsinformasjon til alle aktørene i hele verdikjeden og gjennom hele kjøp/salgsprosessen, forklarer administrerende direktør Svend Bøhler i Skog-Data til Magasinet Skog.

– Selv om stiftelsesdatoen for selskapet i 1966 var 14. juni i år, fant vi det naturlig å vente med markeringen til vi fikk godkjent akseptansetesten på grunnmodulen for nye VSYS Virkeshandel. Vi har nå jobbet med dette prosjektet i tre år, og mente akseptansetesen var et viktig punkt å markere, siden det betyr at systemet nå er oppe og går. Dermed ble det naturlig å koble de to begivenhetene på en felles festdag, forklarer han.

I tillegg til et lite fagseminar, som viste noen av mulighetene som vil ligge i den framtidige utviklingen av VSYS Virkeshandel, var kvelden satt av til mingling og tapas blant de innbudte gjestene. Det kanskje viktigste punktet av selve jubileums-markeringen var utgivelsen av en egen bok knyttet til selskapets 50-årige historie. Boka er ført i pennen av Anders Hals, tidligere redaktør i Skogeieren og relativt nylig pensjonert journalist fra Magasinet Skog. Hals var både stolt og glad over å ha fått oppdraget med å fortelle Skog-Datas 50-årige historie, og han har levert en bok på 150 sider, spekket med både ikt-historie, skog-historie og selskapshistorie fra innsiden av Skog-Data.