Skog er fremtidens næringsliv - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Skog er fremtidens næringsliv

Administrerende direktør Ole Erik Almlid skrøt av skognæringen i sitt innlegg på årets Skog & Tre-konferanse i dag. – Dere svarer på samfunnets utfordringer, derfor blir dere mye viktigere i fremtiden, slo han fast.

Av: Roar Ree Kirkevold
access_time Publisert

Ole Erik Almlid startet i jobben som NHO-sjef i desember i fjor. Han er selv skogeier med 200 dekar fjellbjørkskog i Østerdalen.

På Skog & Tre-konferansen hvor hele skogsbransjen var samlet, spredde han optimisme fordi han opplevde nettopp denne bransjen som en av fremtidens viktigste satsningsområder.

­- Dere er en bransje som kommer til å bli mye større i tiden som kommer, slo han fast. Dere er svaret på mange av samfunnets viktige utfordringer fremover. Det skjer mye i skogen, og det kommer ikke av bedre priser, men fordi dere utvikler nye produkter, blant annet fôr.

Ungdom er opptatt av klima og jobb

– Det er tre forhold som bekymrer norsk ungdom mest for tiden, sa han.

– Aller øverst står spørsmålene rundt klimaet og miljøet. De store aksjonene både i Norge og i Europa for tiden viser styrken i dette.

Dernest bekymrer ungdommen seg for om de får jobb fremover, og tredjeplassen på bekymringslisten er spørsmålet om ungdommene har kompetanse nok til å fylle de jobbene som kommer.

Skogen er svaret på disse utfordringene

Almlid var helt tydelig på at skogbransjen svarer på alle disse spørsmålene.

– Det grønne skiftet har mye av sin rot, og løsning, i skogen. Via ny teknologi vil skogbransjen kunne være svaret på samfunnets behov for en bærekraftig fremtid.

– Vi skal ha én million nye arbeidsplasser innen 2060, sa Almlid. Per i dag sysselsetter skogs- og trelastbransjen 20 000 mennesker her i landet. Ganske fort vil dette antallet øke kraftig.

Påvirke politikerne både lokalt og regionalt

Utfordringen ligger i å påvirke politikerne både lokalt og regionalt til å prioritere gode opplæringstilbud til ungdommene.

– Dette gjelder i hele rekken fra lærlingeplasser til doktorgrader, sa han. Utdanningstilbudene må finnes utover i distriktet der ungdommene befinner deg, og derfor er påvirkning fra skogeierne så viktig. Både han og landbruks- og matminister Olaug Bollestad vektla næringens verdi i lokalsamfunnet.

– Vær optimister, del kunnskapen og sørg for at samfunnet prioriterer riktig, konkluderte han.

Til Skog.no sa Ole Erik Almlid etter foredraget at det er fremtidsutsiktene mer enn økte priser og vilkår som gjør at skogsbransjen kommer til å gå en lys fremtid i møte. – Vel og merke hvis dere fortsetter å være positive og få ting gjort.