Skogbrukets HMS-utvalg jobber for en tryggere hverdag i skogbruket - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Skogbrukets HMS-utvalg jobber for en tryggere hverdag i skogbruket

Et framtidsrettet skogbruk krever en sikker og trygg arbeidshverdag. Skogbrukets HMS-utvalg lanserer nå ny hjemmeside, og ønsker innspill fra de tilknyttet skogbruket om utfordringer de møter rundt HMS.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en stor del av hverdagen til arbeidsstyrken i det utøvende skogbruket. Skogsarbeid er risikofylt arbeid der fokus på sikkerhet må være på topp, og har sammen med jordbruk i mange år vært den mest ulykkesbelastede næringen i Norge. Skogbrukets HMS-utvalg kom på plass i 1974 som en reaksjon på ulykkesomfanget og har siden den gang vært et rådgivende organ som jobber med å holde seg løpende orientert om skadestatistikk, arbeide systematisk med å kartlegge utfordringer og fremme forslag på HMS-tiltak innen naturbruksområdet.

Norges Skogeierforbund sitter som deltaker i utvalget, sammen med Norsk Ved, Skogkurs, Fellesforbundet, Skogbrukets Landsforening, Maskinentreprenørenes Forbund, Energi Norge og Arbeidstilsynet (observatør). Sammen har de nå lansert en ny og oppgradert hjemmeside, i samarbeid med Skogkurs.

Hvorfor er det viktig å ha fokus på HMS?
Alle fortjener en sikker og trygg arbeidshverdag, forteller rådgiver Ingeborg Anker-Rasch i Norges Skogeierforbund. Skogbruket var preget av mange ulykker før, og arbeid med store maskiner og farlige redskaper som motorsag krever at man før som nå jobber aktivt med HMS. Selve tiltakene skjer først og fremst ute i bedriftene og heldigvis ser vi at deres målrettede arbeid knyttet til HMS har gitt en bedring i statistikken. HMS må man jobbe systematisk med, så det er viktig å ha det høyt på agendaen, uansett om man er en stor eller liten bedrift.

Ser man noen endringer i skogbruket siden utvalget ble opprettet i 1974?
Det tradisjonelle skogbruket har blitt mindre manuelt, og mer maskinelt. Arbeidsbelastningen har endret seg, og det har ført til at det er andre hensyn å ta. Bruk av motorsag er fortsatt vanlig, men har kanskje endret formål. Rydding av kraftgater for å unngå strømbrudd er et eksempel der motorsag er et viktig arbeidsverktøy. Endringene til tross, målet er derimot fortsatt det samme – man skal komme uskadd hjem etter en endt arbeidsdag.

Hva gjør dere i HMS-utvalget?
HMS-utvalget jobber med ulike prosjekter, og besøker bedrifter for å høre om deres HMS-arbeid. I tillegg jobber vi med å forbedre tilgangen til skadestatistikk for skogbruket, som nå dekkes av fellesbetegnelsen landbruk. Dette jobber vi med for å få enda bedre oversikt over skadene som skjer i vår bransje, slik at man kan jobbe mer målrettet. I tillegg jobber vi med å tilgjengeliggjøre informasjon om HMS-arbeid, slik at det blir enklere for bedrifter å innarbeide dette i en travel hverdag.

Hvem kan ha nytte av nettsiden som nå lanseres?
Vi håper at så mange som mulig i skogbruket ser nytten av å vie tid til HMS, så alle er velkomne til å ta en titt! På nettsiden finner du nyttig informasjon, som veiledningsmateriell, spesifikke temaer og kontaktinformasjon. HMS-utvalget ønsker gjerne nærmere kontakt med de som jobber i og er tilknyttet skogbruket, så her oppfordrer vi de som ønsker om å ta kontakt. Skogbruket er i stadig endring, så vi hører gjerne fra verden der ute om hva de har av utfordringer. Vi er her, så det er bare til å bruke oss for det vi er verdt, avslutter Anker-Rasch.