Skogeierforbundet om lukkede hogster - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Skogeierforbundet om lukkede hogster

Skogbruk og hogst var tema på Dagsrevyen 21 søndag 6 juni.

I hvor stor grad kan og bør vi bruke andre former for hogst enn det vi gjør i dag? Dette var temaet som Dagsrevyen 21 tok opp i gårsdagens sending. Når det hogges i den skogen folk ofte bruker, skaper det reaksjoner. Landskapet forandrer karakter. Fra noen hold kommer det ønske om at skogbruket skal bruke andre typer hogst, f.eks. det man kaller plukkhogst eller lukkede hogster. Da tar man ut noen trær, og lar resten stå. Dette er hogstformer som gjerne koster mer, og som det også er skogbruksfaglige utfordringer med. Blant annet så kan det bli vanskelig å få store nok lysåpninger, slik at nye trær vokser opp.

Administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Per Skorge, er åpen for at andre hogstformer kan tas i bruk i bynære områder. Dette er økonomisk utfordrende for skogeieren, og må gjøres i samarbeid med storsamfunnet, understreket Skorge.

Se hele innslaget her. Saken starter ca 3.48 min. ute i sendingen.