Skogen vil gi grønn verdiskaping og viktige arbeidsplasser - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Skogen vil gi grønn verdiskaping og viktige arbeidsplasser

‐ Næringslivet og skogen må samarbeide på nye måter fremover, sa administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund til 460 deltagere på årets Tømmer & Marked-konferanse.

Av: Roar Ree Kirkevold
access_time Publisert

‐ Skogen i Norge er en fantastisk ressurs som vil gi både ny og grønn verdiskaping og viktige arbeidsplasser også fremover. Vi har en nærhet til råvareressursene som er unik i verden. Suksessen ligger i at politikere, det offentlige, forskningen og næringslivet klarer å samarbeide om å utnytte de mulighetene som dukker opp, fortsatte hun.

‐ Det skjer mye for eksempel på havsektoren, og kanskje er denne sektoren en fremtidig samarbeidspartner for skognæringen, spurte hun med klar referanse til dyrefôr og andre nye produkter. Det er små marginer i internasjonal industri, og da er det avgjørende å samarbeide med aktører som kan øke den samlede verdiskapningen av råvarene, sa hun.

Ifølge Skogen Lund vil det kunne være vanskelig for én bedrift å utvikle hele råvaren alene.

‐ Det er bedre å spesialisere seg og heller samarbeide med andre om bredden. Vi har altså nærhet til enorme naturressurser, hvor skogen utgjør en viktig del, slo hun fast.

Skogen Lund var også, som næringsministeren, optimist på skognæringens vegne framover.

‐ Vi kan ikke ta velferdsmodellen vår for gitt fremover, for Norge er ikke lenger i en økonomisk unntakstilstand. Dette er enda en grunn for hvorfor skognæringen har en så viktig samfunnsoppgave fremover med å bidra til det grønne skiftet og til ny industri og nye arbeidsplasser, avsluttet hun.