Skognæringa i Trøndelag får klyngestatus - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Skognæringa i Trøndelag får klyngestatus

Skognæringa i Trøndelag har blitt en del av innovasjon Norges klyngeprogram. – Det betyr at vi vil tiltrekke oss forsknings- og kunnskapsmiljøer fra øverste hylle, sier Kjersti Kinderås, daglig leder i forumet.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Skognæringa i Trøndelag har det siste året utarbeidet en plan for hvordan den skal ta en ledende rolle i utviklingen av bioøkonomien. Nå er forumet valgt ut til et klyngeutviklingsprogram som tilbyr finansiell støtte og faglig sparring til deltakerne. I 2016 har staten satt av i alt 157 millioner kroner til klyngeprogrammet (Norwegian Innovation Clusters). I går offentliggjorde kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner at Skognæringa i Trøndelag får status som en nasjonal Arena for klyngesatsing og innovasjon.

– Dette er veldig gledelig, og vi har stor tro på at Arenaprosjektet vil gi et viktig løft til det arbeidet som vi allerede er godt i gang med. Vi vil videreutvikle eksisterende prosjekter i tillegg til å satse på nye områder, sier Kinderås.

Skognæringen i Trøndelag er i full gang med å utforske markedsområder med bruk av trefiber i nye typer materialer. De ser blant annet på bruk av trefiber som armering i plastprodukter og i fiskefôr.

­ – I tillegg er vi i ferd med å se nærmere på det enorme potensialet i byggebransjen. Vi ser at tre i byggematerialer stadig øker i attraktivitet, opplyser Kinderås.

Arena Skognæringa i Trøndelag består i dag av 46 aktører som arbeider innenfor skog. Skognæringen blir én av et tredvetalls næringsklynger som omfattes av statens klyngeprogram, Norwegian Innovation Clusters. Klyngene blir fulgt opp finansielt og faglig av Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. Programmet finansieres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Forumet Skognæringa i Trøndelag ble etablert i 2004 av skogbruket, skogindustrien og næringslivets organisasjoner. Gjennom søknaden til klyngeutviklingsprogrammet har forumet fått tettere kontakt med treindustri og forskningsmiljøer. Partnerskapet består i dag av 15 kjernebedrifter, 10 klyngebedrifter, 12 FoU-partnere, 9 samarbeidspartnere, samt flere utenlandske klynger.