Snart for sent å kreve ny festeavgift - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Snart for sent å kreve ny festeavgift

Siste tog for å kreve ny festeavgift går i 2017 for alle grunneiere som har måttet finne seg i at festekontrakter ble forlenget på samme vilkår som før i henhold til tidligere lov.

Hvis ikke muligheten for å kreve ny festeavgift benyttes i løpet av 2017, er det i beste fall 30 år til neste mulighet.

Når det gjelder forlengelser der den avtalte festetid utløper etter lovendringens iverksettelse 1. juli 2015, må ny festeavgift kreves senest innen tre år fra forlengelsen for ikke å gå tapt.

Hvis du har festetomter og vurdere å kreve økt festeavgift, kan du lese mer om dette i sakene under og i Skogeierforbundets årsrapport for 2015 (fra side 10).