Stora Enso etablerer ny flisproduksjon - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Stora Enso etablerer ny flisproduksjon

Stora Enso har etablert et nytt anlegg for produksjon av flis til biobrensel i Nannestad. ‐ Nyetableringen vil gi rom for økt vekst i produksjonen, sier Dag Viggo Benjaminsen i Stora Enso Skog, via en pressemelding.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert
Ordføerer-HansThue-web
Ordfører Hans Thue i Nannestad klippet snora.

Den formelle åpningen av det nye produksjonsanlegget for biobrensel ble foretatt av ordfører Hans Thue i Nannestad torsdag 29. august.

Stora Enso ser for seg å kunne doble dagens produksjon allerede første driftsår gjennom etableringen av nytt produksjonsanlegg i Nannestad. Den nye sentralen etableres i et samarbeid med Nordby Maskin og med støtte fra Innovasjon Norge. Fabrikken har potensial til å forsyne det meste av Østlandet med flis til biovarmeanlegg.

Flishogger_web
Selve flishoggingen blir utført av selskapet Biodrift AS.

Målet for anlegget i Nannestad er å produsere 200 000 kubikkmeter bioflis per år, noe som tilsvarer energi for oppvarming av 10 000 eneboliger, forteller Benjaminsen. Stora Enso produserer i dag rundt 400 000 kubikkmeter bioflis årlig.

Det er selskapet Biodrift AS som har fått oppdraget med å stå for selve fliskuttingen, mens Nordby maskin vil drifte terminalen.

Terminalen_web
Målet for anlegget i Nannestad er en årlig produksjon av 200 000 kubikkmeter flis.