Sunt med både bruk og vern - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Sunt med både bruk og vern

Åmtona og 25 andre skogområder ble vedtatt vernet som naturreservat fredag. Skogeier Knut Audun Askland synes det er positivt at noen områder få stå urørt for all fremtid.

– Det er fornuftig at naturen får gå sin gang uten påvirkning fra skogbruk i noen områder. Men de som prioriteres for vern bør ha kvaliteter fra før av, vi bør ikke verne hva som helst, sier Knut Audun Askland.

Han er en av skogeierne som har tilbudt deler av skogen sin til frivillig vern. Skogen grenser til Åmtona naturreservat i Åmli i Agder. Fredag ble dette reservatet vedtatt utvidet av regjeringen.

– Bakgrunnen for at vi har ønsket å prioritere dette området for vern er at det vil bidra til å dekke inn mangler i skogvernet i Agder knyttet til vern av gammel eikeskog. Større deler av utvidelsesområdet er høyproduktivt, og omfatter en stor andel biologisk gammel og variert skog med et urørt preg, oppgir seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Agder, Ellen Synnøve Paust.    

Vern et godt alternativ i krevende terreng

Skogeier Askland har et bevisst forhold til gården og skogen sin, som han overtok i 2007. Han er selv utdannet innen skog og har jobbet som skogsarbeider tidligere. Nå driver han skogsarbeid på egen eiendom og han er opptatt av å forvalte eiendommen godt.

Området han har tilbudt til vern, ligger i ei bratt li og er vanskelig tilgjengelig. Dette er hovedgrunnen til at han velger å verne dette området.

– Å drive skogbruk i det området krever spesielle tiltak og blir fort kostbart. Her ble vern et godt alternativ, sier Askland.

Han forteller at terrenget gjør at området har vært lite påvirket av hogst de senere årene, men at det brukes til jakt. Og det vil han fortsette med også etter at området er vernet. Grunneier beholder nemlig både eiendomsretten, og jakt-, beite- og fiskerettighetene i områdene som vernes som naturreservat. Det er retten til å drive skogbruk som bortfaller.

AT Skog har bistått skogeieren i verneprosessen. Alle skogeiersamvirkene i Norge tilbyr kostnadsfri bistand til skogeiere som ønsker å få en vurdering av om skogen deres er aktuell for vern.

Askland tok selv kontakt med AT Skog etter å ha hørt erfaringer fra andre som har vært igjennom en frivillig vern-prosess. Selv om prosessen har tatt litt tid, er han godt fornøyd med hjelpen han har fått underveis.

26 områder vernet frivillig

I tillegg til utvidelsen av Åmtona, ble ytterligere 25 områder vernet i fredagens vernevedtak. Samtlige vernes gjennom ordningen frivillig vern av skog, som du kan lese mer om her.

– Jeg er glad for at vi viderefører skogvernet på et høyt nivå. Mange av de områdene vi verner i dag, har vært klare for vern lenge. Det er bra at vi nå kommer i mål med dette vernevedtaket. Neste år planlegges vern av ytterligere en rekke viktige skogområder. Samtidig skal vi i gang med et arbeid som ser på hvordan ordningen skal bli enda mer treffsikker, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide i en nettsak på regjeringens hjemmeside.

Etter vernevedtaket fredag er det vernet noe over 5,1 prosent av skogen i Norge.

Disse områdene ble vernet fredag 17. desember:

 1. Brøskjahagan naturreservat i Surnadal kommune, Møre og Romsdal
 2. Skåraura naturreservat i Vanylven kommune, Møre og Romsdal
 3. Berdalen naturreservat i Lærdal kommune, Vestland
 4. Nedre Timenes naturreservat (utvidelse) i Kristiansand kommune, Agder
 5. Korseikåsen naturreservat (utvidelse) i Porsgrunn kommune, Vestfold og Telemark
 6. Skitnebufjellet naturreservat i Notodden kommune, Vestfold og Telemark
 7. Bjønnestille naturreservat i Notodden kommune, Vestfold og Telemark
 8. Muttjønn naturreservat i Notodden kommune, Vestfold og Telemark
 9. Rudsbekken naturreservat i Nesbyen kommune, Viken fylke
 10. Austadmarka naturreservat i Drammen kommune, Viken
 11. Larshus naturreservat i Lunner kommune, Viken
 12. Galtedalstjerna naturreservat i Jevnaker og Lunner kommuner, Viken
 13. Hånåhoppet naturreservat i Nord-Fron kommune, Innlandet
 14. Svartdalstjerna naturreservat (utvidelse) i Østre Toten kommune, Innlandet
 15. Middagsberget naturreservat i Stange kommune, Innlandet
 16. Nideng naturreservat i Trondheim kommune, Trøndelag
 17. Flåstranda og Hisdalen naturreservat (utvidelse) i Sunndal og Tingvoll kommuner, Møre og Romsdal
 18. Ramnfloget naturreservat i Molde kommune, Møre og Romsdal
 19. Almbekken naturreservat i Surnadal kommune, Møre og Romsdal
 20. Kviteflogi naturreservat (utvidelse) i Bygland kommune, Agder
 21. Åmtona naturreservat (utvidelse) i Åmli kommune, Agder
 22. Urvassliene naturreservat i Gjerstad kommune, Agder
 23. Ørnehallen naturreservat i Drangedal kommune, Vestfold og Telemark
 24. Østeråfjellet naturreservat i Drangedal kommune, Vestfold og Telemark
 25. Navassfjell naturreservat (utvidelse) i Drangedal kommune i Vestfold og Telemark og Gjerstad i Agder
 26. Storfelten naturreservat (utvidelse) i Aurskog-Høland kommune, Viken