Svinene sprer seg - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Svinene sprer seg

Villsvinet inntar stadig nye områder i Norge. I Åsnes og Våler kommuner har det nattaktive dyret etablert seg på rekordtid.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

– Dersom vi spoler ett år tilbake i tid til høsten 2019, så fikk vi meldinger om de første observasjonene om streifdyr av villsvin. Så langt i år er det skutt ti villsvin, og det er observert store flokker med dyr. Om vi ikke er aktive nå, vil vi få problemer som vi ikke forstår omfanget av, sier Pia Helene Knøsen Lund som er viltforvalter ved landbrukskontoret for Våler og Åsnes kommuner. Hun er også aktiv elgjeger og grunneier, og ser med bekymring på hvordan villsvinet rekordraskt har etablert seg i kommunene.

Selv om det har vært kjent at villsvinene har etablert seg i Østfold de siste årene, kom det likevel overraskende både på jegere og landbrukskontoret at de hadde villsvin i så stort omfang i disse kommunene sør i Innlandet, i gamle Hedmark fylke. Lund omtaler villsvinbestanden som eksplosiv. Flere viltkamera har dokumenter sugger med store ungeflokker. Det er et tydelig tegn på at arten har etablert seg, og at det ikke bare er streifdyr innom. I tillegg er det observert ungeflokker på flere ulike områder.

– Det er grunn til å tro at vi kan ha flere ulike ungeflokker. Vi er usikre på hvor store flokkene er totalt, men det er noen som har meldt om 16 dyr samlet. Nå har vi en jobb å gjøre for å legge til rette for best og mest mulig effektiv jakt på villsvin. Det er bedre at de blir jaktet på, enn at vi skal kjøre på dem, sier Lund.

Forrige helg ble det første villsvinet påkjørt i Åsnes.

–  Heldigvis gikk det bra med fører, men bilen fikk store skader. Dyret døde momentant, forteller Lund. Ettersøk etter påkjørt villsvin er ingen ufarlig oppgave.

Uønsket art

Villsvin er en uønsket art i Norge, Det er blant annet for at den gjør betydelige skader på skog og dyrket mark. Lund som selv er skogeier forteller at hun flere steder har sett spor etter villsvin som har rotet opp skogbunnen.

– Villsvin trives i tett granskog der den leiter etter insekter og annet å spise i skogbunnen. Om noen år kan vi nok se skader og råte på skogen, sier Lund.

I tillegg er det kjent at villsvin forsyner seg av åkrer og dyrket mark.

– De villsvinene som er skutt så langt i kommunene her har hatt halm og korn i magen, forteller Lund.

Pia Knøsen Lund er elgjeger og viltforvalter i Våler og Åsnes. Hun forteller at villsvinet har etablert seg på kort tid.

En annen årsak til at villsvinet er definert som uønsket er at myndighetene er redd for at villsvin kan føre med seg afrikans svinepest. Dette er en svært alvorlig og smittsom virussykdom hos gris. Det lokale bondelaget ser på villsvin som en trussel for dyrehelsen, ettersom det kan gi pandemi i norske svinebesetninger.

Legges til rette for jakt

Lund berømmer myndigheter og Miljødirektoratet for den jobben de gjør for å legge til rette for effektiv jakt på villsvin. Villsvinet er en uønsket art i Norge og skal vi nå det nasjonale målet om færrest mulig villsvin på et minst mulig område må det legges til rette for og tillates virkemidler som kan gjøre denne jobben mulig. Fangstfeller er under utprøving i andre deler av landet.  Også lokale grunneiere bidrar til å legge til rette for villsvinjakt på eiendommene i regi av villsvinprosjektet som er satt i gang av Glommen Mjøsen Skog, Norskog og Bondelaget.

– Det er viktig at vi legger til rette for effektiv jakt. Dette er raske dyr som er vanskelige å jakte på, og villsvinjakt er ikke for alle.

Per i dag er det lov å bruke åte på villsvinjakt samt fastmontert lys. Nå vurderer myndighetene også om det skal bli lovlig med termisk, eller varmesøkende, sikte. Villsvin er jaktbart hele året da det ikke er ønsket her i landet. Sugge som dier ungene sine er fredet så lenge den dier.

Lund tror jakthøsten i år bare er starten på flere år med villsvin som en del av den norske faunaen. Hun mener det er viktig å ta grep nå, slik at dette ikke utvikler seg til et uhåndterbart problem for landbruket og skogbruket.

– Villsvin sprer seg fort og får store kull. Når vi vet at en sugge kan få opptil 14 unger, så sier det seg selv at dette er en art som kan spre seg eksplosivt i omfang, sier Lund.