To trebedrifter nominert til innovasjonspris - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

To trebedrifter nominert til innovasjonspris

Splitkon, Folvengaard og Arbaflame er nominert til Landbrukets innovasjonspris 2020.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Landbrukets innovasjonspris skal deles ut for sjette gang. Prisen løfter frem og hedrer personer eller bedrifter som har turt å satse på innovasjon innen bioøkonomien. Det skriver Norsk Landbrukssamvirke i en pressemelding.

Årets nominerte har en ting til felles: alle satser tungt på klima og bærekraft. I år er i tillegg to av de nominerte også gründere innen skog- og trenæringen.

– Årets kandidater er representanter for bønder og bedrifter som tør å tenke nytt og som har full ressursutnyttelse og bærekraft som en viktig del av virksomheten, sier fagsjef for næringspolitikk og innovasjon i Norsk landbrukssamvirke, Åge klepp.

Splitkons KL-tre

Splitkon som åpnet ny fabrikk for krysslimtre på Åmot i år, er en av de nominerte. Ved å tilby krysslimtre som byggemateriale vil Splitkon redusere klimautslipp og øke verdiskapingen i norsk skognæring. Det unike med Splitkon sine krysslimtreprodukter er at de er, som det lyder i navnet, limt sammen for å oppnå ekstra sterke materialer.

– I dag skjer for lite av foredlingen av norsk tømmer i Norge. Selskaper som Splitkon, som tør bruke ny teknologi for å få verdiskaping og gode klimaløsninger fra den norske skogen leverer bokstavelig på bestillingen om grønn omstilling. Slikt bør vi alle som er opptatt bærekraft applaudere, sier Klepp i pressemeldingen.

Arbaflame: Utvikler trepellets som kan erstatte kull

Også Arbaflame som utvikler pellets av treflis er nominert. I 2009 startet selskapet Arbaflame å jobbe for å utvikle miljøvennlige trepellets som kan erstatte kull. Pelletsene til Arbaflame som lages av treflis er et kortreist overskuddsmateriale, og bidrar dermed både til høyere verdiskapning av trevirke og lavere CO2-fotavtrykk fra kullkraftverkene.For den norske skognæringen er dette gode nyheter. Arbaflame benytter nemlig råstoff fra norske sagbruk til produksjonen av pelletsen.Det unike med trepelletsene til Arbaflame er at de kan gå rett inn i forbrenningen ved dagenes kullkraftverk.– Det å fase ut fossile energikilder er det viktigste verden kan gjøre for å bremse den globale oppvarmingen. Utfasing av fossilt kull er aller viktigst. I lys av det er Arbaflames innovasjon utrolig viktig, poengterer Klepp.

Folvengaard AS: Mikroalger

Folvengaard AS består av bøndene Rolf Olav Gjørven og Dag Hjelle. De startet opp med algeproduksjon på eget gårdsbruk, som de første i verden.

Ved bruk av lokale naturressurser og husdyrgjødsel produserer bøndene Rolf Olav Gjørven og Dag Hjelle mikroalger som skal bli til mat og fôr.

– Kravet til å tenke sirkulær vil utfordre alle bransjer, inkludert jordbruket. I så måte er det flott å se at noen tør gå foran i et terreng der få om noen har beveget seg. Algebøndene er definitivt blant dem som viser at vår bransje er langt fremme når det gjelder nytenkning, sier Klepp.