Tømmer på skinner - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Tømmer på skinner

Tømmerterminal Hauerseter i Ullensaker er åpnet. Terminalen reduserer behovet for vogntog i Oslotrafikken med 5 000 – 7 500 i året, og målet er noe lavere transportkostnader.

Av: Roar Ree Kirkevold
access_time Publisert

19. januar åpnet en skogpositiv samferdselsminister, Jon-Ivar Nygård (Ap), Tømmerterminal Hauerseter i Ullensaker. Statsråden minnet om at skogen har vært avgjørende for utviklingen i landet helt siden 1300-tallet, og nå spiller overgangen til elektrisk jernbane en sentral rolle for å nå hovedmålet om at vi skal bli et CO2-fritt samfunn innen 2050. Særlig når vi vet at hele 30 prosent av Norges klimagassutslipp kommer fra transport. Regjeringen er derfor svært fornøyd med samarbeidsprosjekter mellom det offentlige, Bane Nor, og det private næringslivet hvor Viken Skog og Nortømmer på selgersiden og Norske Skog Saugbrugs på kjøpersiden er aktører.

Klima og lønnsomhet

Styreleder i Viken Skog, Olav Breivik, slo fast at Hauerseterterminalen vil spare mellom 5 000 og 7 500 tømmervogntog gjennom Oslo-trafikken. Det handler om betydelig mindre CO2-utslipp, men også om trafikksikkerhet og ikke minst noe lavere transportkostnader.

– Tømmerstokken må betale alle utgiftene frem til kjøperen. Derfor må vi tillitsvalgte i skogeiersamvirket alltid huske på at vår jobb er å bidra til best mulig pris til skogeierne. Hauerseterterminalen er et viktig bidrag på veien, sa Breivik til Magasinet Skog. For transport er og blir en viktig rammebetingelse for skogbruket.

– Vi trenger flere slike samarbeidsprosjekter, for vi lever konkurranseutsatt i en næring med små marginer. Derfor jobber vi hver dag for økt kostnadseffektivitet, sa konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog. En liten kostnadsreduksjon bidrar alltid til større konkurransekraft, og Ombudstvedt var klar på at Norske Skog gjerne vil bruke mer tømmer i Norge fremover. Styreleder Arne Rørå i Nortømmer minnet om at god samferdselspolitikk også fører til god distrikts- og næringspolitikk.

Årlig skal Tømmerterminal Hauerseter spare Oslotrafikken for mellom 5 000 og 7 500 gjennomkjøringer med tømmerbil.

Rimelig og midlertidig

På Hauerseterterminalen kan tømmeret lastes på begge sider av jernbanen, og målet er at det skal gå et tog med tømmer herfra daglig. Hvert tog sparer 30 fulle lastebillass tur retur til Borregaard i Sarpsborg (135 kilometer) eller Norske Skog Saugbrugs i Halden (161 kilometer). Prislappen på terminalen ble på kun seks millioner kroner, noe som både Bane Nor og de andre betegnet som et rimelig bevis på et effektivt samarbeid mellom staten og det private næringslivet.Bane Nor bidro med 670 000 kroner til prosjektet.

Den nyåpnede Hauerseterterminalen ligger strategisk til ved E6 og E16, og dekker et stort og aktivt skogområde. Dessuten ligger Viken Skog-eide RingAlm et steinkast unna.

Men terminalen er midlertidig, så partene har rundt fem år på seg til å finne en permanent plassering i området. Det trodde de skulle gå fint, sett i lys av de åpenbare fordelene tømmer på skinner gir både for miljøet, klimaet, industrien og skogeierne.