Trekraft kjøper opp etablert vedprodusent - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Trekraft kjøper opp etablert vedprodusent

Selskapet Trekraft AS har inngått avtale om overtagelse av Varma AS på Hønefoss som blir et heleid datterselskap.

Av: Pressemelding
access_time Publisert

Styreleder i Trekraft, Arne Roland, sier: – Dette oppkjøpet er et viktig steg i realiseringen av Trekraft sin ambisiøse plan for å bygge en troverdig stor norsk leverandør av kortreist ved, og som baserer seg på bærekraftig og miljøvennlig produksjon. Varma leverer allerede store mengder Svane-merket ved til de store kjedene, og sammen med Trekraft sin oppbygging av produksjonskapasitet på Sørlandet, så blir vi nå en betydelig aktør i det norske vedmarkedet, skriver Trekraft i en pressemelding.

Varma AS er etablert på Hønefoss i Ringerike kommune, og har utviklet en egen produksjons- og pakkelinje for industriell vedproduksjon. Selskapet har de siste 5 årene gjennomgått et utfordrende utviklingsløp fram til der selskapet er i dag.

Arne Roland kommenterer: – Varma har gjort en formidabel jobb over alle disse årene med å utvikle og profesjonalisere sin vedproduksjon. Det er ikke uvanlig at oppstartsselskaper har flere år med underskudd. Utviklingsløpet som Varma har gjort har bokstavelig talt kostet mye, men vi ser at det ligger veldig mye læring i den jobben som er gjort. Varma har utviklet og tatt i bruk helt nye metoder for bruk av spillvarme i tørkeprosessen, og de har laget bedre pakkeløsninger. Dette gir en langt mer miljøvennlig produksjon og Varma har derfor fått Svane-merking på sine produkter. Vi ser at vi nå kommer inn på et tidspunkt der vi kan høste av all den utviklingen og læringen som Varma har gjort.

Roland fortsetter: – Varma har i tillegg en etablert kundebase og er godt geografisk plassert i forhold til råvaretilgang og kort vei til et stort marked i det sentrale østlandsområdet. Sammen med all erfaringen som ligger i selskapet, så passer dette oppkjøpt veldig godt inn i Trekraft sin totale utviklingsplan.

Varma kommer til å fortsette som en selvstendig enhet og alle ansatte blir med videre. Svein Bjerke som i dag er daglig leder i Varma AS blir daglig leder i morselskapet Trekraft.

Svein Bjerke sier i en kommentar: – Det er svært spennende for oss å kunne bli med i Trekraft-familien, og dette er et viktig steg i retningen av å realisere den visjonen jeg har hatt helt fra starten av, nemlig å få bygge en stor norsk produsent av ved- og fyringsprodukter som kan bli en reell konkurrent til importveden. Personlig er jeg glad for å kunne bruke all den dyrekjøpte erfaringen fra årene med prøving og feiling i Varma, og ta med meg den kunnskapen inn i Trekraft-systemet.

Styreleder Arne Roland avslutter:

– Jeg er svært glad for at Svein tar jobben som daglig leder i morselskapet, og at vi får med all hans erfaring og kunnskap videre. Det betyr at vi kan sette full fart framover og er mye tryggere på at vi vil lykkes med den planlagte oppskaleringen av produksjonskapasiteten i Trekraft-systemet.

Trekraft opplyser i pressemeldingen at overtagelsen av Varma ble gjennomført med virkning fra 24.mars. Oppgjøret for aksjene er gjort med delvis kontantutbetaling og delvis med utstedelse av nye aksjer i Trekraft.