Trøndervillsvin sannsynligvis streifdyr - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Trøndervillsvin sannsynligvis streifdyr

Holthe ser ingen grunn til bekymring for at et villsvin onsdag ble felt i Tydal i Trøndelag. Det er første gang et villsvin har blitt felt så langt nord i…

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Holthe ser ingen grunn til bekymring for at et villsvin onsdag ble felt i Tydal i Trøndelag. Det er første gang et villsvin har blitt felt så langt nord i Norge. Villsvinet, en galte på 65 kilo, ble skutt i Stugudal onsdag ettermiddag. Da var det observert et villsvin flere ganger de siste ukene, både i Klæbu, Lundadalen og Rognes i Trøndelag.

– Først var det lett å mistenke at dette kunne være et rømt oppdrettssvin. Det ser likevel ikke ut som det er det, men snarere et vilt villsvin, sier Holthe som likevel ikke frykter en villsvininvasjon.

Purke med unger i Elverum

– Her snakker vi nok om en enslig råne som har løpt over fra Sverige. Det er ingen bekymring knyttet til at en enslig gris løper over grensen. Det blir ingen bestand av dette. En råne kan lett løpe 10-20 mil på jakt etter brunstige purker, det er relativt vanlig, sier Holthe som mener det er større grunn til å bite seg merke i observasjoner gjort i Elverum kommune i år, der en purke har blitt observert med unger på viltkamera.

– Her er det større sjanse for at bestander faktisk etablerer seg, sier Holthe.

Sør i Norge er villsvin en etablert art. Fra Halden i Østfold i sør, til Åsnes i Hedmark i nord, er det mange observasjoner av villsvin, og det felles 300-350 villsvin på norsk side hvert år. Holthe understreker at observasjonene som er gjort i områdene rundt Kongsvinger, Åsnes og Grue i stor grad handler om villsvin som krysser grensene, og ikke villsvin som sprer seg fra områdene lengre sør i Norge.

Det er fri jakt på villsvin i Norge. Det eneste unntaket gjelder hunndyr med smågris. Om jegere støter på det, er hunndyret fredet. Norske myndigheters plan har vært å holde bestanden nede og hindre spredning. I Norge jobber Miljødirektoratet med en handlingsplan for hvordan vi skal håndtere den økte villsvinbestanden. Planen er klar i disse dager og legger opp til lavest mulig bestand i Norge.

Stor bestand i Sverige

På svensk side er villsvinbestanden stor. Det anslås at Sverige har rundt 300.000 villsvin, og det skytes rundt 110.000 i året. Brorparten av bestanden befinner seg i sør, fra Stockholm og sørover, men de siste årene har den svenske bestanden krøpet nordover og kommet inn i Jämtland.

Vidar Holthe bistår i arbeidet med den nye handlingsplanen for den økte villsvinbestanden i Norge.