Får bruke lys på villsvinjakt - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Får bruke lys på villsvinjakt

Miljødirektoratet åpner for bruk av fast montert kunstig lys ved åtejakt på villsvin, og bruk at kunstig lys ved ettersøk av villsvin.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

– Erfaringer fra Sverige viser at over halvparten av felte villsvin blir skutt på belyste åteplasser. Bruk av fast montert kunstig lys er derfor et viktig virkemiddel i kampen mot etablering villsvin her til lands, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Endringen gjelder fra 1. april 2020 og er fastsatt ved endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.

Med fast montert menes at lyskilden ikke skal være bevegelig under jaktutøvelsen.

Tiltaket er et ledd i oppfølgning av handlingsplan mot villsvin som ble fastsatt høsten 2019.

Regjeringen har vedtatt at villsvinbestanden i Norge skal forvaltes med mål om færrest mulig villsvin, spredt over et minst mulig område.

Det er også besluttet at tiltak og virkemidler skal rettes inn mot raskt å redusere bestanden og utbredelsen av villsvin, innenfor rammene av viltloven og dyrevelferdsloven.

Minst mulig villsvin

Reduksjon av villsvinbestanden er et sentralt forebyggende tiltak for å redusere fare for etablering og spredning av smitte av afrikansk svinepest mellom villsvin og tamsvinbesetninger.

Vidar Holthe, tidligere rådgiver i Norges Skogeierforbund, har tidligere påpekt at mer effektive jaktformer er avgjørende for å nå målet om lav villsvinsbestand. For å kontrollere, og hindre økt bestand av villsvin, bør to tredjedeler av bestanden tas ut årlig.

– Jegere må være spesielt utholdende, og gidde å jakte på villsvin også i Norge og ikke bare i Sverige. Derfor er det viktig å legge til rette for effektive jaktformer, understreker Holthe. Dette er særlig viktig når bestanden er glissen og ønskes redusert ytterligere.  Da er det en utfordring å få jegerne til å holde ut.