Varsler kamp om skogressursene - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Varsler kamp om skogressursene

Rolf Røtnes fra Samfunnsøkonomisk analyse varslet under Tømmer og Marked at det blir kamp om de norske skogressursene i framtida. – Det kommer ikke til å bli nok til alle, slo han fast.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Rolf Røtnes, som er leder i Samfunnsøkonomisk analyse (SØA), kunne presentere en helt fersk rapport under dagens Tømmer og Marked-konferanse. Hovedkonklusjonen i denne rapporten er at det kommer til å bli skapt nye produkter som gir lønnsomhet og ny industri i Norge, basert på skogressursene.

– Men, advarte han umiddelbart: – Det kommer ikke til å være nok skogressurser til at alle som vil ha kan få. Ergo vil det bli kamp om ressursene, der de som får best betalingsvilje for sine produkter også vil vinne kampen om råstoffene, forklarte han.

Vekstpotensiale på mange områder

Bak den korte, men presise konklusjonen, ligger den en grundig analyse fra flere forskere tilknyttet SØA, der man har gått gjennom seks framtidige verdistrømmer som vil basere seg på skogens råstoffer. De seks verdistrømmene/produktområdene er:

  • Fôr
  • Bioråolje og biodrivstoff
  • Bioenergi og reduksjonsmidler
  • Biokjemiske produkter
  • Papp, papir og emballasje
  • Trebaserte plater

I tillegg har man sett litt på potensialet for den tradisjonelle sagbruksindustrien og økt bruk av tre i bygg, men forskerne hadde holdt seg mest til industriprodukter, og kom derfor ikke så mye inn på akkurat disse hovedstrømmene, selv om hovedkonklusjonen var at også disse trolig har et sterkt vekstpotensiale framover.

Ifølge Røtnes kan de fleste av de seks nevnte strømmene materialisere nye produkter og nye markeder i løpet av en fire-fem års tid, kanskje med unntak av det å produsere fôr av trefiber.

– I den grad det å omdanne trefiber til fôr vil lykkes kommersielt, er vår analyse at dette vil ligge noe lenger fram i tid. Vi tror også at vi papir og emballasje har et mer begrenset vekstpotensial, men for de andre ser vi absolutt muligheter framover, sa han, men tok med en reservasjon om at alt vil avheng av teknologiutvikling og priser.

Hva blir konkurransebildet?

Et av hovedspørsmålene innenfor hver verdistrøm er naturligvis hvilken konkurranse de potensielt framtidige produktene vil møte, både i form av andre produkter og alternativ anvendelse av innsatsfaktorene. Blant annet pekte Røtnes på at bioenergi og biokull vil kunne møte sterk framtidig konkurranse fra blant annet vind, sol og andre fornybare ressurser.

– De som skal satse innenfor biodrivstoff må være klar over at den viktigste driveren for vekst her er innblandingskravet fra EU, og at man kan havne i en framtidig situasjon der forbrenningsmotoren er erstattet i mange av dagens transportmidler, advarte han videre.

På biokjemiske produkter ser forskerne for seg en økende etterspørsel, men med til dels store variasjoner mellom ulike produkter.

– Her vil man kunne se store forskjeller i etterspørselen etter de spesifikke produktene avhengig av hvorvidt dette er produkter som kan erstatte fossilbaserte produkter og prosesser med mer biobaserte løsninger, sa han.

Kamp om råvarene

Men når man løfter seg over de konkrete produktene, ser altså SØA, allerede planer og konkrete satsinger i disse produktspekterne som er nok til å ta unna hele den forventede veksten i skogavvirkning i årene framover.

– Om alt vi har sett og hørt om planer for skulle bli realisert, vil vi kanskje være helt oppe i et behov for råvarer som er dobbelt så stort som den framtidige veksten i produksjonen, advarte han. – Dermed blir spørsmålet hvilke produkter og planene som faktisk blir realisert og hvem som vinner kappløpet om råstoffene. Vi tror de som først får etablert seg og til en viss grad oppnår å låse råstoffstrømmen inn mot sin produksjon, vil stå sterkest. De andre kommer til å mangle råstoff, sa han.

I kapløpet om ressursene mente han videre at de selskapene som allerede er etablert med store og eksisterende systemer for kjøp av råstfoff, logistikk og salg av produkter, vil ha et betydelig fortrinn i forhold til nyetablerte bedrifter.

– De etablerte har kapital, sidestrømmer, kunnskap og logistikk på plass. Derfor er det mest realistisk at de blir de som først kan skape nye produkter og markeder som har livets rett, slo han fast.

Skogen blir mer verdt

Om det altså kan bli en tøff kamp om framtidens skogsråstoff for industrien, hadde Røtnes en gladnyhet til skogeierne i salen: – Prisen på norsk skogvirke vil gå opp. Avvirkningen vil gå opp, og råstoffene fra deres skoger vil bidra til økt verdiskaping i hele næringskjeden, slo han fast.