Vi trenger flere aktive skogeiere - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Vi trenger flere aktive skogeiere

Mellom 20 og 30 prosent av skogeierne utnytter ikke skogen sin i det hele tatt. - Det står penger på rot, og det skulle man tro folk var interessert i, sier styrelederen i Norges Skogeierforbund.

‐ Det tyder på at folk har for liten kunnskap om mulighetene i skogen. Det er en stor utfordring at skogen betyr lite for folks hverdag, sier Olav A. Veum til avisa Nationen.

Uttalelsen er gitt i forbindelse med et stort oppslag om at en fjerdedel av norske skogeiere er inaktive. 

‐ Om du eier mye eller lite skog er i utgangspunktet underordnet. Det viktigste er at du bryr deg nok til å skjøtte skogen din, sier Veum.

Verdien av familieskogbruket

Han sier videre at det er en langsiktighet i skognæringen som man ikke finner i andre næringer.

‐ Skogen blir forvalta i et 50 – 100 års perspektiv, og det krever en eier som ikke bare er opptatt av egne interesser. De investeringene som gjøres i skogen, kommer en helt annen generasjon til gode. Det er neste generasjon som høster din innsats, sier Veum til avisa.

‐ Det ligger også følelser i det. Det blir som med forvaltningen av et gårdsbruk. Du vil overlate skogeiendommen i bedre stand enn du fikk den fordi det er dine egne som tar over.

I fjor plantet norske skogeiere 36 millioner trær som neste generasjon får glede av, og det er mer enn tre ganger så mye skog i Norge nå som for 100 år siden.

‐ Det tyder på at modellen vår er ganske god, men den er ikke prefekt, sier Veum.

Prisen er viktig

Norges Skogeierforbund tror ikke større enheter alene vil få flere til å utnytte skogen sin.

‐ Det er ikke overraskende at det er de store som tar ut mest tømmer, men det betyr ikke automatisk at det er de som skjøtter skogen best, sier Veum og viser til at flere av de største eiendommene har måttet redusere hogsten de senere åra fordi de har hogd mer enn det har vært grunnlag for.

‐ I Norge er mye av skogen bratt og vanskelig tilgjengelig, og derfor er tømmerprisen den viktigste faktoren for å øke hogsten. Hvis man får bedre betalt for tømmerstokken, lønner det seg plutselig å hogge på steder som ikke var lønnsomme tidligere, sier Veum til Nationen.

Skogens rolle i klimasammenheng

Han håper nå at enda flere skogeiere blir bevisste på hvilken fantastisk, fornybar ressurs det er de forvalter.

‐ Skog kan brukes til å lage mange produkter som i dag lages av olje. For eksempel biodrivstoff, plast og klær. Tre kan også erstatte materialer som gir store klimagassutslipp når de produseres. For eksempel stål og betong.

‐ Norge må redusere sin avhengighet av oljen, og skogen representerer gode muligheter for grønn verdiskaping, sier Veum.