Vil effektivisere tømmertransporten - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Vil effektivisere tømmertransporten

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård legger til rette for effektivisering av tømmertransporten gjennom innføring av en ny bruksklasse (T8/60). Det åpner for at tillatt totalvekt på mange fylkes- og kommuneveger kan økes fra 50 til 60 tonn.

Det aller meste av riksvegnettet er tillatt for 10 tonn aksellast og 60 tonn totalvekt, men på deler av fylkes- og kommunevegnettet er tillatt aksellast og totalvekt begrenset til henholdsvis 8 og 40 eller 50 tonn.  På disse vegene legges det nå til rette for at tillatt totalvekt kan økes. I fylker hvor det er aktuelt, utgjør slike veger 17 prosent av fylkesvegnettet og 38 prosent av kommunevegnettet. 

Femti tonn gir svært små lass på tømmervogntog med langhenger. Derfor er det viktig at det legges til rette for bruk av åtte- og ni-akslede vogntog slik at tillatt totalvekt kan økes.

Samtidig håper Skogeierforbundet at det snart legges til rette for utnyttelse av åtte- og ni-akslede vogntog også på veger med 10 tonn aksellast.

Det er først og fremst trykket mellom vogntogets hjul og vegdekket som er avgjørende for grad av slitasje på vegnettet. Når det brukes vogntog med flere aksler og flere hjul, kan vogntogets totalvekt økes uten at det gir økt vegslitasje. Regelverket for tillatte maksvekter bygger på dette prinsippet. Når tillatt totalvekt nå økes, vil transportører som bruker vogntog med åtte og ni aksler kunne kjøre med økte totalvekter sammenlignet med dem som bruker vogntog med sju aksler. 

Les også:
Skogeierforbundet ber om ny vektklasse

Større lass vil gi mindre slitasje på veinettet