Vil gi Magasinet Skog til skogstudentene - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Vil gi Magasinet Skog til skogstudentene

Velg Skog og Norges Skogeierforbund har inngått et samarbeid der de ønsker å tilby alle elever og studenter som studerer skogfag gratis abonnement på Magasinet Skog.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

– Velg Skog jobber med rekruttering, kompetanse og omdømmebygging for skognæringen. Vi er en felles satsing der alle næringsaktører rundt skog- og skogbruk er representert, og vi skal også være et bindeledd mellom studentene, utdanningsstedene og næringens aktører, forteller Jørn Lileng, daglig leder i Velg Skog.

– Derfor har Velg Skog og Norges Skogeierforbund nå inngått et samarbeid der vi ønsker å tilby alle som studerer skogfag et gratis abonnement på Magasinet Skog, fortsetter han.

Tilbudet om å få Magasinet Skog gratis gjelder alle skogfagelever i Norge, det vil si alle elever på alle klassetrinn på videregående skole, samt alle som studerer skogfag enten på Norges biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås, eller ved Høgskolen Innlandet.

– Vi er glad for at Skogeierforbundet på denne måten ønsker å bidra til å spre kunnskap om skogbruk og skognæringen til de kommende generasjoner. Vi håper flest mulig av studentene samtidig vil benytte denne anledningen til å gjøre seg kjent med næringen generelt og skogeiersamvirket spesielt, sier Lileng.

Øyvind Wang er administrasjonssjef i Norges Skogeierforbund.

– For oss er det viktig å støtte opp om de unge skoginteresserte elevene og studentene. Vi er opptatt av å gi studentene en god studieperiode, og å vise dem at næringen setter pris på det valget de har tatt. Unge, ivrige og dyktige studenter, som ønsker å satse på skognæringen er helt avgjørende for vår felles fremtid, sier administrasjonssjef i Norges Skogeierforbund, Øyvind Wang.

– Gjennom et gratisabonnement på Magasinet Skog ønsker vi å kunne gi alle skogstudenter faglig påfyll, økt kjennskap til aktuelle problemstillinger i næringen, og ikke minst en hyggelig og inspirerende leseropplevelse, når de skal koble av fra det som er rent pensumstoff, supplerer Wang.

Er du skogstudent og ønsker å få et gratis abonnement på Magasinet Skog, sender du en e-post om dette til:

Jørn Lileng på: jl@nhomd.no, hvor du oppgir navn og postadresse, samt på hvilken skole/studiested og i hvilket klassetrinn du studerer.