Vil ha mer gods på bane - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Vil ha mer gods på bane

– Vi tar med oss budskapet vi har fått her i dag, sa fiskeriminister Per Sandberg da skognæring og næringslivsorganisasjoner presenterte sine ønsker for å løfte mer gods fra vei til jernbane.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

En stor allianse har samlet seg om Norges Skogeierforbund, NHO og Jernbaneverkets ønsker om at det satses på en «Godspakke for Innlandet» i Nasjonal Transportplan. Pakken innebærer blant annet elektrifisering av strekningen Kongsvinger-Elverum-Hamar. Det skal også bygges moderne fjernstyringsanlegg, krysningsspor, tilsvingere og nye godsterminaler.

 

– En slik satsing vil gi formidable effekter. Det fører til at kjøretiden tur/retur Hamar – Kongsvinger reduseres med tre timer, samtidig som kapasitet og fleksibilitet øker kraftig. For næringslivet i Nordland, Trøndelag og på Nord-Vestlandet vil «Godspakke Innlandet» åpne for en ny rute for effektiv transport til og fra Sverige og kontinentet, sa Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund under et miniseminar i Oslo.

 

Seminaret samlet 90 tilhørere, og hele tre statsråder hadde sagt ja til å delta på samlingen som ble arrangert av Skogeierforbundet i samarbeid med NHO og LO. I tillegg til fiskeriminister Per Sandberg deltok samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Mat- og landbruksminister Jon Georg Dale måtte melde forfall på grunn av sykdom, og ble representert ved statssekretær Terje Halleland.

 

– Hele Stortinget er om bord. Vi ønsker å satse på jernbane og bedre infrastrukturen, det er bare litt uenigheter om prioriteringer og hvor fort vi skal gå fram, sa fiskeriminister Sandberg til salen.

 

Han bekreftet at Frp fremdeles ønsker å satse på skog og skognæringens interesser.

– Dere har lagt fram noe av behovet her i dag, og vi politikere setter pris på at dere gjør oss bedre rustet til å se hvilke muligheter som ligger i skogen.
Han understreket også at godssatsing på bane er avgjørende for at Norge skal lykkes med sine ambisjoner om å øke eksporten av sjømat ytterligere.

 

Under seminaret tydeliggjorde Erik A. Dahl, administrerende direktør i Mjøsen Skog, at Innlandets potensiale er enormt med tanke på videre utnyttelse av skogressursene.

– For å få utnyttet dette potensialet er vi avhengige av effektive transportårer. Vi har mye råstoff, men ikke industri. Per i dag må vi sende deler av tømmerstokken langt av sted, sa Dahl.

Han pekte på at Hedmark og Oppland har et potensiale for å kunne øke hogsten med mer enn 500.000 kubikk, og at godspakken vil kunne utløse minst en tredjedel av dette.

– Effekten vil være sterkest i områdene med størst transportkostnader, og også det største potensialet for å øke hogsten, som Gudbrandsal og Valdres, sa Dahl.

 

Godspakken vil også være viktig for næringslivet i Nordland, Trøndelag og på Nord-Vestlandet. En ny og effektiv rute for transport til Sverige og kontinentet betyr store innsparinger også for industri og sjømat. Den foreslåtte løsningen vil gjøre at man slipper å kjøre alle tog innom Oslo/Alnabru og unngår den tette trafikken der.

– Nordland fylke eksporterte for 32 milliarder kroner i 2016.  En effektiv godskorridor nord-sør vil øke transporttilbudet og den grønne konkurransekraften, sa Arve Ulriksen, administrerende direktør i Mo Industripark og styreleder i NHO Nordland.

 

Geir Berg, rådgiver i selskapet Flowchange, har fått i oppdrag av Skogeierforbundet å kvalitetssikre tallene og effektene av de foreslåtte tiltakene i godspakken. Han slo fast at tiltakene vil ha stor samfunnsverdi også utover Innlandet.

­- Per i dag begrenser det dyre transportalternativet tilbud og etterspørsel. Når avstanden overstiger 200 kilometer er transport med jernbane eneste konkurransedyktige alternativ, slo han fast.

 

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen bekreftet at regjeringen vil jobbe videre med planene til jernbanedirektoratet. Han gav likevel ingen konkrete løfter fram mot NTP.

– Det er helt avgjørende at togtransporten blir mer pålitelig i framtiden, togene må ikke stå en av fem ganger. I tillegg er det viktig med tilstrekkelig midler til planlegging, slik at vi gjør denne satsingen på jernbane på riktig måte, sa han.