Vil modernisere tømmertransporten - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Vil modernisere tømmertransporten

Regjeringen vil legge til rette for bruk av mer moderne vogntog for å effektivisere tømmertransporten.  

‐ Vi er glade for at regjeringen nå vil legge til rette for at skog- og trenæringen kan utnytte de samme moderne kjøretøyene som brukes i våre naboland, Finland og Sverige, sier Per Skorge, administrerende direktør i Skogeierforbundet.

Samferdselsminister Hareide ber Statens vegvesen utrede endringer av regelverket slik at flere veger kan åpnes for 60 tonn totalvekt. Beslutningen har kommet etter at et forslag fra Norges Skogeierforbund ble drøftet med samferdselsminister Hareide og landbruksminister Bollestad. Dette er et konkret resultat etter drøftinger i regjeringens samarbeidsforum med skog- og trenæringen.

Hareide har gitt Statens vegvesen en frist til 1. desember med å ferdigstille et forskriftsforslag.

‐Med økning av tillatt totalvekt vil vogntog med åtte og ni aksler kunne kjøres med større lass på åtte-tonns veger. Større lass vil gi færre transporter og reduserte klimagassutslipp. En økning av tillatt totalvekt og innfasing av åtte- og ni-akslede tømmervogntog vil gjøre transporten mer effektiv, miljøvennlig og sikker, helt i tråd med regjeringens mål, sier Dag Skjølaas, rådgiver i Skogeierforbundet.

Statens vegvesen har vurdert at en økning av tillatt totalvekt på åtte-tonns veger sannsynligvis vil gi redusert vegslitasje.

Nesten alle bruer på riks- og fylkesvegnettet er reklassifisert etter 2014, og de fleste bruer tåler 60 tonn. Dermed kan totalvektene økes slik at vegnettet utnyttes bedre.